Vlaardingen krabbelt financieel op

27-05-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Wie wil voorkomen zelf volledig voor ziektekosten  of schade op te moeten draaien verzekert zich daarvoor. Niet alle risico’s echter zijn te verzekeren, denk hierbij aan een wasmachine die kapot gaat.

De gemeente Vlaardingen verzekert zich ook tegen risico’s, maar dan op een andere manier. Er is een soort van spaarpot waarmee niet begrote zaken of onvoorziene risico’s afgedekt moeten worden. Er wordt twee keer per jaar bepaald hoe groot die ‘pot’ moet zijn. Misschien een iets te simpele voorstelling van zaken, maar vaktechnisch wordt zoiets weerstandscapaciteit genoemd: de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Voor het berekenen van die ‘weerstandscapaciteit’ wordt de Monte Carlo methode gebruikt. De term Monte Carlo is afgeleid van het beroemde casino uit Monte Carlo, maar heeft overigens niets te maken met gokken, eerder met kansberekening en risico’s inschatten. De laatste keer dat er een berekening is gemaakt, in 2014, werd de weerstandscapaciteit bepaald op 36 miljoen euro. Dat heeft de gemeente niet in kas, integendeel, er moet gespaard worden om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Mede daardoor is er vorig jaar besloten fors te bezuinigen (let wel: niet de enige reden), zeker omdat de financiële reserves van de gemeente uitgeput waren. Meer nog, we stonden ‘in de min’.

De accountant van de gemeente heeft echter een nieuwe berekening gemaakt en kwam op een lager bedrag uit. De weerstandscapaciteit is vastgesteld op 22 miljoen euro. Hoe dat ineens zo anders is ? Doordat er onder meer veel vastgoed verkocht is en grond van de gemeente in ontwikkeling is genomen (bouwprojecten die gestart zijn) zijn er ook minder risico’s; zo moet je op ongebruikte grond immers jaarlijks miljoenen euro’s afschrijven en dat hoeft nu niet meer voor alle grond en vastgoed wat verkocht is.

Bij de persbijeenkomst waarschuwde wethouder Arnout Hoekstra van Financiën dat we ons nu niet rijk moeten gaan rekenen. ,,Bij de komende behandeling in de gemeenteraad van de Voorjaarsnota zullen we het hebben over welke consequenties we hieraan gaan verbinden’’, aldus Hoekstra.

Omdat er nu in principe minder gespaard hoeft te worden dan aangegeven in de Meerjarenbegroting in 2014 is opgenomen,  is de verwachting dat er minder grote bezuinigingen zullen worden voorgesteld bij de komende Voorjaarsnota. Dat eerdere bezuinigingen (deels) teruggedraaid zullen worden is echter een al te voorbarige conclusie.

 Gerelateerd