Vlaardingen in de ban van verkiezingen

26-06-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 26 juni 19096: Vlaardingen in de ban van verkiezingen.

Als er in juni 1909 Tweede Kamerverkiezingen zijn, loopt Vlaardingen massaal uit om te horen wat de uitslagen zijn. Geen Herman de Schermman, geen driedimensionale statistiekjes en natuurlijk ook geen wekelijkse peilingen vooraf. In plaats daarvan een oploop van mensen voor het kantoor van de krant waar de telegrammen met de uitslagen binnenkomen. 

De uitslag der herstemmingen voor leden der Tweede Kamer, gisteravond aan ons bureau bekend gemaakt, trok wederom een groote menigte belangstellenden. Kwart vóór zeven kwam het eerste telegram Veendam binnen en bij korte tusschenpoozen volgden de telegrammen elkander op, terwijl de massa buiten steeds aangroeide. Toen het 34ste telegram, Rotterdam IV, een overwinning voor rechts, voor het raam werd geplakt, en hiermede de 60 werd volgemaakt, ging er een spontaan gejuich bij de kerkelijken op. 

Vlak daarna kwam Assen, doch Weststellingwerf liet op zich wachten. Een kolossale regenbui bracht eenige tempering teweeg, doch ondanks dezen piasregen bleven er nog velen buiten staan waohten of schuilden in den corridor van ons bureau, nieuwsgierig naar het laatste telegram. Ruim negen uur kwam het, waarop de meesten huiswaarts gingen. Toch bleef het nog tot laat in den avond een komen en gaan van nieuwsgierigen. Een woord van dank aan de telegrafie voor de activiteit bij dezen weder aan den dag gelegd.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date