Vlaardingen in actie voor vluchtelingen

11-09-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Een groot deel van de Vlaardingse samenleving trekt zich het lot aan van de vele mensen die vluchten voor vervolging, oorlog en terreur. Zij hebben huis en haard moeten verlaten, omdat hun leven gevaar liep en zoeken hun toevlucht in Europa. Zij willen niet toekijken, maar van betekenis zijn en iets doen. De gemeente prijst de betrokkenheid van deze Vlaardingers.

Inzamelpunt kleding en huishoudelijke spullen

De wijkcoöperatie ‘Vlaardingen Werkt’ wordt het centrale inzamel- en distributiepunt voor kleding, meubels, witgoed, speelgoed en andere spullen die van pas kunnen komen voor mensen die huis en haard verlaten hebben en opgevangen worden in Nederland. Binnenkort volgt concrete informatie over waar en wanneer mensen terechtkunnen op de websites van de gemeente en de wijkcoöperatie: vlaardingenwerkt, email: info@vlaardingenwerkt.nu

Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta houdt op donderdag 17 september 2015 een bijeenkomst met een aantal kerken en organisaties die een bijdrage willen leveren aan het vluchtelingenvraagstuk. Na deze bijeenkomst volgt er meer informatie op de website van Vluchtelingenwerk Maasdelta, hier!

Aanmelden vrijwilligers

Mensen die willen helpen met aannemen, sorteren en vervoeren van deze spullen kunnen zich aanmelden als vrijwilliger bij de wijkcoöperatie. Ander vrijwilligershulp is vast en zeker ook nodig. Denk bijvoorbeeld aan mensen leren fietsen, ze wegwijs maken in de stad, taalles geven of begeleiden bij een bezoek aan de tandarts. Vrijwilliger worden? Neem contact op met Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen, telefoon (010) 248 4000, e-mail: vrijwilligers@vlaardingen.nl , de website vindt u  hier!

Onderdak bieden

Vlaardingers die onderdak willen en kunnen bieden aan vluchtelingen kunnen het beste even wachten. Op dit moment wordt vanuit het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) gewerkt aan het opstellen van een regeling, het zogenaamd Zelfzorgarrangement. Dit is belangrijk omdat dan de kaders en voorwaarden duidelijk worden voor het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen.

Gerelateerd