Vlaardingen gaat luiers recyclen

07-12-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Op 6 juli heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het recyclen van luiers. Het college kreeg daarbij de opdracht te onderzoeken of dit mogelijk en haalbaar is voor Vlaardingen.

Uit het inmiddels verrichtte onderzoek komt naar voren dat sinds 2016 meerdere Nederlandse afvalinzamelaars experimenteren met luierrecycling. Hiervoor worden op zeer kleine schaal babyluiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld. Ook het bedrijf dat voor Vlaardingen restafval nascheidt, heeft onderzoek verricht naar de recycling van luiers. Door nieuwe recycletechnieken worden de plastic delen van de luiers teruggewonnen als korrels, die als grondstof kunnen dienen voor nieuwe kunststofproducten. De resterende luierresten worden vergist. Het biogas dat hierdoor wordt verkregen, kan worden toegepast als brandstof voor voertuigen.

De resultaten zijn zodanig positief dat het nascheidings-bedrijf onlangs heeft besloten om haar installatie uit te breiden voor het recyclen van luiers uit het huishoudelijk restafval. De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels gestart. Als alles volgens plan verloopt, kan Vlaardingen in 2019 gebruikmaken van luierrecycling.

Gerelateerd