Vlaardingen bezuinigt meer dan nodig is

15-10-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Een begroting van zo’n honderdveertig pagina’s doorspitten is geen kleinigheid. Een uurtje leestijd voorafgaand aan de presentatie van het college op dinsdag 14 oktober had daarom aanmerkelijk gescheeld in de vragen die de pers op de bijeenkomst kon stellen. Het mocht niet zo zijn. Eén ding is wel duidelijk: er moet bezuinigd worden. Maar hoeveel? Daarover verschillen de meningen.

Onderdeel van het ‘huishoudboekje’ van de gemeente is het zogeheten Weerstandsvermogen. Simpel gezegd is dat de verhouding tussen enerzijds de beschikbare middelen die er zijn om niet begrote zaken en risico’s af te dekken en anderzijds die mogelijke risico’s en onvoorziene niet begrote zaken. Volgt u het nog? Eén voorbeeld dan: enige tijd geleden moest de gemeente Vlaardingen de schade uitkeren die het pand van het Chinese restaurant aan ’t Hoofd had geleden vanwege de regelmatige overstromingen. Kosten die niet voorzien waren, een risico dus. Voor dat soort zaken moet de gemeente altijd geld achter de hand hebben. Maar hoeveel risico loopt Vlaardingen en hoeveel geld hou je achter de hand?

Van onze buren in Schiedam kun je misschien zeggen dat ze net zoveel risico’s lopen als Vlaardingen. Misschien nog wel iets meer, immers er is meer met risico’s gepaard gaande industriële bedrijvigheid. Schiedam schat daarvoor een benodigd bedrag in van € 25 miljoen, en dat maakt onderdeel uit van een sluitende begroting. ,,In Vlaardingen echter denken ze dat morgen de wereld kan vergaan’’, reageert fractievoorzitter en financieel specialist van GroenLinks Kees Borsboom. ,,Hier willen ze doorsparen naar een bedrag van minimaal € 35 miljoen. De ambtelijke organisatie bij de afdeling Financiën is blijkbaar zwartgalliger dan in Schiedam, te voorzichtig ook, en schat de risico’s te hoog in. Juist in tijden van overvloed moet je meer sparen en niet in tijden van krapte.’’

In de begroting geeft de gemeente aan niet alleen van een minimale spaarpot (weerstandscapaciteit) van € 35 miljoen uit te gaan maar daar bovenop nog eens € 14 miljoen te willen sparen. Voor de financiële verliezen op het eigen grondbezit wordt ook nog eens € 10 miljoen extra opzij gezet. ,,Die grondexploitatie wordt een doodsteek voor Vlaardingen’’, licht Kees Borsboom toe. Niet alleen is wat we hebben aan grondbezit sinds de aankoop ervan minder waard geworden, maar jaarlijks zijn er ook rentelasten en personeelskosten die bijdragen aan die verliezen. Die laatste kosten zouden gewoon begroot moeten worden. Daar hoef je dan niet steeds een aparte voorziening van vele miljoenen euro’s voor te treffen. Maar ja, we hebben nu eenmaal een wethouder op Financiën die niet thuis is in die complexe financiële materie.’’

Bij de presentatie van de begroting vertelde wethouder Arnout Hoekstra dat het vreemd is dat de gemeente een Kinderboerderij exploiteert. ,,Dat is vrijwel nergens anders.’’ Hij trok hier dus een vergelijking met andere gemeentes. Waar het gaat om het opbouwen van een spaarpotje om financiële risico’s af te dekken betrok hij hier geen andere gemeentes bij. Wellicht is het feitelijk niet echt nodig om het ‘beste jongetje van de klas te zijn’ en kan er met een kleinere spaarpot, zoals in Schiedam, ook minder bezuinigd worden.Gerelateerd