Verzet tegen loonsverlaging in de Vulcaanhaven

27-05-2018 Nieuws Redactie

afbeelding: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 27 mei 1926: Verzet tegen loonsverlaging in de Vulcaanhaven.

 In 1926 krijgen de arbeiders in de Vulcaanhaven te maken met een forse loonsverlaging. De oorzaak blijkt te liggen in de vele ongelukken die daar gebeuren. Dat drijft de premie voor de ongevallenverzekering nogal omhoog en de directie komt op het 'ludieke' idee om op deze manier de arbeiders gewoon te laten betalen voor hun eigen ongevallen. 

De directie van het Vlaardingsche Havenbedrijf (Vulcaanhaven) heeft aan de losse havenarbeiders meegedeeld, dat het loon, met ingang van 28 Mei met 30 cent per dag zal worden verlaagd. Bovendien zullen de 30 cent per dag toelage aan bootslieden en winsmannen vervallen. Deze groepen zouden dus per dag 60 cent in loon achteruit gaan. De directie voert als motief voor deze aanzienlijke loonsverlagingen aan, dat de premie voor de ongevallenverzekering aanmerkelijk verhoogd is geworden. 

Wij hebben naar deze bewering nader geïnformeerd en het bleek ons, dat inderdaad de verzekerings-premie eenigszins verhoogd is, omdat het aantal ongevallen dat in deze haven plaats vindt, abnormaal hoog is in verhouding tot andere havens. Het lijkt ons echter wel een buitengewoon gemakkelijke manier, deze meerdere lasten zonder vorm van proces op de arbeiders af te schuiven. 

Immers blijkt uit het feit van de vele ongevallen, dat de arbeiders in de Vulcaanhaven te Vlaardingen eiken dag hun leven wagen in dienst der reeders. En bovendien wordt hun nu een loonsverlaging toebedeeld omdat ze zulk gevaarlijk werk hebben! 

Door het bestuur van den Centralen Bond van Transportarbeiders zijn met de betrokken arbeiders twee vergaderingen gehouden, waarin de situatie besproken is. De arbeiders droegen het bestuur op zich tot de direclie te wenden en haar te vertellen, dat met de aangekondigde verlaging geen genoegen genomen zal worden.

De Centrale Bond heeft zich inmiddels tot de directie gewend en aangedrongen op een spoedbespreking. Indien de directie deze loonsverlaging niet intrekt, zal vrijdag opnieuw met de arbeiders vergaderd worden over de eventueel verder te nemen maatregelen. Het aantal arbeiders, bij dit conflict betrokken, is tusschen de 200 en 400.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date