Verzet tegen hogere lasten minima

15-07-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Als het aan het Hoogheemraadschap Delfland ligt gaan de minima meer belasting betalen. Via de Regionale Belastinggroep (RBG) betaalt iedere inwoner in Vlaardingen zuiveringsheffing aan het Hoogheemraadschap. Wie van een minimum inkomen moet rondkomen krijgt kwijtschelding. Dat dreigt nu te gaan veranderen en we schreven er hier al eerder over. De gemeente verzet inmiddels zich actief tegen die plannen. In de wekelijkse persbijeenkomst lichtte wethouder Arnout Hoekstra een en ander toe.

,,Wij vinden het voornemen tot afschaffing van de kwijtschelding van d zuiveringsheffing onaanvaardbaar’’, aldus Hoekstra. ,,Er is hierover dan ook een brief naar het Hoogheemraadschap verstuurd. ,,Deze maatregel heeft verschillende negatieve effecten: de koopkracht van minima vermindert niet alleen maar wie al geen koopkracht heeft loopt nog meer schade op. Daarbij komt dat alle belastingen via één incasso geregeld wordt. Waar inwoners nu nét wel de gemeentelijke belastingen kunnen betalen lukt dat misschien niet meer als er nog een bedrag van het Hoogheemraadschap bijkomt. Gevolg is dan dat niemand meer geld krijgt en dat heeft ook weer gevolgen voor de inkomsten van de gemeente. Helemaal natuurlijk als we extra uitvoeringskosten kwijt zijn om de gemeentelijke belastingen wel te incasseren. Overigens zullen veel belastingaanslagen dan oninbaar worden verklaard’’.

In de brief aan het Hoogheemraadschap maakt de gemeente Vlaardingen onomwonden duidelijk dat ze opkomt voor de minder draagkrachtige bewoners: ,,Gedupeerden zullen zich uiteindelijk voor hulp tot de gemeente wenden. Wij laten hen uiteraard niet in de kou staan’’.
,,We laten het natuurlijk niet alleen bij deze brief’’, vervolgt Hoekstra. ,,De Regionale Belastinggroep vormt een platform waarin we met andere gemeenten samenwerken, ook om dit soort ongewenste maatregelen aan te pakken. Daarnaast gaat collega wethouder Cees Oosterom nog rechtstreeks in gesprek met het Hoogheemraadschap. We zullen er vanuit Vlaardingen in ieder geval keihard voor knokken dat dit voornemen van tafel gaat’’, besluit hij.Gerelateerd