Verbijstering over kosten koopzondag voor winkeliers

08-12-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – We schreven eerder  vandaag al over de winkeliers die ervoor mogen betalen als ze iets eerder open willen op de extra koopzondagen. En waar ze voor betalen? Voor de zogeheten ‘leges’, kosten die de gemeente maakt voor de verstrekking van bepaalde producten. De gemeente had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen: ,,Twee uurtjes eerder open? Ga je gang maar!’’ Dat ging blijkbaar niet en Ben Trooster van Beter voor Vlaardingen kon daar niet zoveel begrip voor opbrengen. Trooster ‘klom in de pen’ en diende er vragen over in bij ‘het stadhuis’.

Ben Trooster: ,,Wederom zijn we geschrokken van een onsympathieke actie van onze onvolprezen accountmanagers economische zaken (allen van buiten Vlaardingen!) in samenwerking met de afdeling vergunningen/bijzondere wetten in de richting van onze middenstanders. Ook dit krijgen we (weer) niet uitgelegd en het onbegrip is andermaal groot. Wij zijn niet als enige geschrokken, gezien de honderden reacties op Facebook van Vlaardingers die hier geen goed woord voor over hebben! We prijzen overigens de actie van wethouder Hoogendijk die zijn betrokkenheid toonde door langs te gaan bij één van de ondernemers’’.

Trooster vraagt daarbij wel waarom de leges van € 18,90 betaald moet worden. ,,Waarom deze onnodige bureaucratie? Waarom heeft het college er niet voor gekozen om deze service gratis te verlenen en ook een aanvraag achterwege te laten?’’, aldus Ben Trooster. Hij stelt dat het college hiermee eerder een negatief signaal afgeeft in plaats van een stimulans en vraagt welk bedrag de gemeente op haar rekening mag bijschrijven, ofwel hoeveel aanvragen om eerder open te mogen in behandeling zijn genomen. Tenslotte vraagt Trooster hoe de wethouder er zorg voor gaat dragen dat de accountmanagers van EZ eens mee gaan denken mét de ondernemers.

Het college heeft doorgaans een paar weken om te antwoorden. Wij vermoeden dat dit onderwerp wat sneller afgehandeld wordt, voor de eerstvolgende koopzondag.

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date