Veel mis bij bedrijvencontrole Groot Vettenoord

11-06-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Bij een bedrijvencontrole op industriegebied Groot Vettenoord zijn elf bedrijven gecontroleerd. Bij vier bedrijven was alles in orde. Bij de overige bedrijven zijn verschillende misstanden geconstateerd.

Bij verschillende autobedrijven werd geconstateerd dat zij geen Digitaal Opkopersregister (DOR) bijhouden. Dat is in Vlaardingen verplicht zodat achterhaald kan worden of (onderdelen van) auto’s gestolen zijn. De ondernemers krijgen hierover extra informatie van de gemeente. Later vinden opnieuw controles plaats.

Bij twee bedrijven was geen officiële uitrit voor auto’s in het pand. Het naar binnen en buiten rijden van de auto’s gebeurt daar via een rolluik. Dat is bouwtechnisch verboden. Hierop nemen bouwinspecteurs van de gemeente actie. In één bedrijf trof het controleteam een bed en een doucheruimte aan. Ook hier vindt extra controle plaats.

Wethouder Economische Zaken, Bart Bikkers: “Omdat de bedrijventerreinen aantrekkelijk zijn voor ondermijnende criminaliteit gaan we vaker controleren op misstanden. In Vlaardingen hebben we veel mooie en goede bedrijven. Deze bedrijven hebben last van ondernemers die het niet zo nauw nemen met eerlijke handel. Als gemeente kunnen we andere maatregelen inzetten dan de politie, zoals een bestuurlijke maatregel of een last onder dwangsom. We kunnen tegenwoordig ook eerder panden sluiten bij misstanden. Veel ondernemers zijn blij met deze extra controles.”Gerelateerd