Tweederangs haring voor de Koningin

31-05-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 31 mei 1934: Tweederangs haring voor de Koningin.

In een ingezonden brief in 'Het Vaderland' wordt schande gesproken over de haring die aan de Koningin is aangeboden. ,,Er is afgeweken van de oude traditie.'' 

,,Er bestaat er een zekere maatstaf voor het bijzondere tonnetje haring dat aan H.M. de Koningin aangeboden wordt. De kwaliteit daarvan wordt volgens diezelfde oude traditie door den hoofdkeurmeester goedgekeurd. De schipper die die haring aanvoert, wordt dan aangewezen dat tonnetje aan H.M. de Koningin aan te bieden, een symbool dat in waarde gehouden moet worden. 

Tot welke ontstellende ontdekking kwam ik echter. Zaterdagmorgen 26 mei, terwijl de kwaliteit der haring nog beneden peil was en dus de keurmeesters geen opdracht konden geven noch hebben gegeven, trok de firma Jan Don & Co. de stoute schoenen aan de haring aan de Koningin te laten aanbieden, achter den rug der keurmeesters en reeders om. Dat geschiedde door den beëedigd makelaar, den heer A. v. d. Berg, daarbij listig gebruik makend van de groote Oranjegezindheid van den ouden 85-jarigen man die zeer gevleid was met deze opdracht omdat hij daardoor nogmaals in de gelegenheid zou zijn H.M. de Koningin te begroeten. 

Maar wat daar gebeurd is, is niet in orde. Immers, van de traditie is afgeweken en het mooie symbool wordt op die manier waardeloos en H.M. de Koningin wordt daar in een reclamecampagne betrokken, die zéér betreurenswaardig is. De heeren in Vlaardingen waren bij mijn bezoek hedenmorgen in een geweldige hoonstemming en schenen mij zeer kwalijk te nemen, dat ik de belangen van ons mooie product tracht te verdedigen, maar het is toch zaak, dat de heeren in Vlaardingen in het vervolg zullen trachten, zulke wantoestanden te beletten.''

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date