Twee scenario's voor Marathonweg

20-12-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Er is meer duidelijkheid over de toekomst van de Marathonweg. De gemeente heeft - mede na overleg met onder meer omwonenden en bedrijven (IKV) - twee varianten op tafel gelegd. Een 'goedkope' variant waar de weg blijft liggen waar hij ligt en een 'dure' variant waarbij de weg deels verdiept zal worden aangelegd. Omwonenden verenigd in de vereniging Leefbaarheid Marathonweg spreken hun voorkeur alvast uit voor de variant met verdiepte ligging.

De Marathonweg is de drukste verkeersader van Vlaardingen. Dat zal de komende jaren zeker niet minder worden. Er komen extra bedrijven in de Rivierzone en het verkeer van en naar die bedrijven gaat grotendeels over de Marathonweg lopen. Bewoners langs deze weg ondervinden nu al veel overlast in de vorm van geluidhinder, trillingen en luchtvervuiling. Daarnaast loopt het verkeer geregeld vast bij de aansluiting met de A20 en kan de weg toekomstige verkeerstoename niet goed verwerken.

De twee nu voorgestelde varianten moeten aan deze problemen het hoofd bieden. In de eerste variant blijft de weg op de huidige plek liggen. De weg blijft geheel op maaiveldniveau met verkeerslichten op de kruispunten. De afrit van de A20 vanuit Maassluis moet verlegd worden en om de geluidsoverlast voor bewoners te verminderen komen er maatregelen tussen de Westlandseweg en de Marnixlaan. 

Bij de tweede variant wordt het noordelijk deel van Marathonweg verlegd en komt de weg verder af te liggen van de woningen aan de Floreslaan wat zorgt voor een duidelijke vermindering van de geluidsoverlast. De weg buigt ten zuiden van het kruispunt met de Floris de Vijfdelaan af en komt op het braakliggende gebied van de voormalige voetbalvelden te liggen (aan de westzijde van het tankstation). De afrit van de A20 wordt via een kruispunt met verkeerslichten op de Marathonweg aangesloten. De Marathonweg zelf komt tussen het Fortunapad en de Soendalaan dieper te liggen en gaat onder de Floris de Vijfdelaan door. Op maaiveldniveau (kruispunt Marnixlaan) komt een rotonde en zijn geluidswerende maatregelen nodig.

Welke variant het gaat worden, is nu nog onduidelijk. De gemeenteraad zal er uiteindelijk dit voorjaar een besluit over moeten nemen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date