Twee emmers asbest uit Oeverbos

31-08-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Vandaag rondt een gespecialiseerd bedrijf het onderzoek naar asbest in het Oeverbos af. De afgelopen twee weken heeft het bedrijf het oostelijke deel van het gebied inclusief de bosjes nauwkeurig visueel geïnspecteerd op asbest. In het gebied zijn zo’n twee emmers vol asbestdeeltjes gevonden en meegenomen. Het gaat alleen on het oostelijke deel van het Oeverbos; niet het westelijke. Het gebied is weer opengesteld voor het publiek. Bezoekers wordt geadviseerd op de paden te blijven totdat de resultaten van nieuw onderzoek naar de bodem bekend zijn. 

DCMR Milieudienst Rijnmond en Staatsbosbeheer hebben besloten om twee vervolgonderzoeken te starten. Eén onderzoek spitst zich toe op de vraag hoe het asbest in de gestorte leeflaag gekomen kan zijn, ondanks dat de grond aan alle eisen voldeed. Ook gaan DCMR en Staatsbeheer onderzoeken of en in welke mate ook dieper in de 70 centimeter dikke leeflaag asbest zit. Daarnaast gaat het gespecialiseerde bedrijf het oppervlakte-onderzoek dat nu is afgerond in het najaar nog een tweede keer uitvoeren.

Signalen van bezoekers


DCMR maakte op 7 augustus een ronde door het gebied na signalen van bezoekers over mogelijk asbesthoudend materiaal. Uit onderzoek bleek dat de aangetroffen stukjes van enkele centimeters groot inderdaad asbest bevatten. Het asbest is hechtgebonden in het materiaal aanwezig. Dit betekent dat asbestvezels in het materiaal in onaangeroerde toestand zich niet snel verspreiden naar de omgeving en geen acuut gevaar vormen. In het gebied is ook puin aangetroffen in de leeflaag. Als Staatsbosbeheer puin aan de oppervlakte ziet verschijnen, wordt dit ook verwijderd. Ook als de aannemer die het gras maait, deze ‘bodemvreemde materialen’ ziet, neemt hij ze mee. 

Herinrichting


Staatsbosbeheer richt, in opdracht van Recreatieschap Midden-Delfland, op dit moment het oostelijk deel van het Oeverbos opnieuw in. Ten behoeve van de herinrichting is de bodem gesaneerd in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en DCMR. Op de locatie van het Oeverbos is in het verleden vervuilde baggerspecie aangebracht. Met de sanering is een nieuwe laag grond op de bodem aangebracht, een zogenoemde leeflaag. De herinrichting is nog niet volledig afgerond, maar omdat de (fiets)paden en parkeerplaatsen klaar en bruikbaar zijn, heeft Staatsbosbeheer ervoor gekozen om het recreatiegebied al open te stellen.

Rijkswaterstaat gaat het westelijke deel van het Oeverbos over een aantal jaren saneren en herinrichten. Vanaf september 2018 gebruikt Rijkswaterstaat het westelijke deel  als werkterrein voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Het asbest is gevonden in het oostelijke en niet in het westelijke deel van het Oeverbos.Gerelateerd