Trekkade in Vlaardingen in oude glorie hersteld

29-03-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - - Vandaag openden Hoogheemraad Marcel Houtzager en wethouder Bart de Leede de Trekkade in Vlaardingen samen met buurtbewoners. Ze knipten een lint door, waarmee het schelpenpad op de dijk officieel weer open is voor recreatie. Dankzij de samenwerking en overleg tussen verschillende partijen is de Trekkade in Vlaardingen weer veilig en in oude glorie hersteld.

Hoogheemraadschap van Delfland beschermt inwoners al eeuwen tegen overstromingen. Het veranderende klimaat zorgt voor meer neerslag en hogere waterstanden, terwijl de bodem daalt met ongeveer 1 centimeter per jaar. Uit een peiling van Delfland bleek dat een deel van de kade langs de Vlaardingervaart te laag was en opgehoogd moest worden om veiligheid te garanderen. De oude Trekkade was door de jaren heen vol gegroeid met bomen en andere begroeiing. Een historisch en ecologisch waardevol traject waar Delfland daarom zorgvuldig te werk ging. 

Cultuurhistorie

De Vlaardingervaart en de kade bestaan al heel wat jaren. Het was in 1654 een onderdeel van de trekvaartroute tussen Haarlem, Leiden, Delft en Rotterdam, Maassluis en Vlaardingen. Over jaagpaden langs de kade werden de schuiten voortgetrokken door paarden. Het trekvaartennetwerk was de belangrijkste manier van transport in Nederland, vandaar de bijnaam ‘Intercity’ van de Gouden eeuw. De Vlaardingervaart maakt onderdeel uit van de erfgoedlijn Trekvaarten van de Provincie Zuid- Holland. De kade met het pad is na de ophoging weer in de oorspronkelijke situatie teruggebracht. Het blijft voor mens en dier een fijne plek om te vertoeven.

Tijdens een bewonersavond bleek de waarde van het karakteristieke beeld van bomen en beplantingen op de kade. De holtes in de bomen en de ondergroei bieden een leefgebied voor allerlei vogels, insecten en paddenstoelen. Voor de ophoging van de kade moesten een aantal bomen en struiken gekapt worden. Afgesproken is dat Delfland bomen terug plant net buiten de kade zodat de wortels van de bomen geen gevaar vormen voor de kade. Om de ecologische waarde en de biodiversiteit te vergroten zijn bij de herplanting verschillende soorten gebruikt, die als voedsel of schuilplaats dienen. Vanwege bloesem en/of vruchten geeft dit in de verschillende seizoenen een gevarieerd beeld.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date