Treinen onder vuur

07-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 7 februari 1889: De treinen onder vuur.

Over de Hoekse Lijn hebben we de laatste tijd al veel geschreven. De tijd dat de laatste trein er reed, ligt al weer even achter ons en op de metro blijft het voorlopig wachten. Problemen met de Hoekse Lijn waren er lang geleden ook al en die waren van wat ernstiger aard dan nu. Het Ministerie van Oorlog moest ion 1889 een onderzoek instellen omdat de treinen ter hoogte van Vlaaardingen regelmatig werden 'beschoten'.

Daar er weder klachten zijn ingekomen over onveiligheid van de spoorbaan Schiedam — Hoek van Holland, tengevolge van de richting der schietbaan van de vereeniging de Eendracht, te Vlaardingen, zal van wege het Departement van Oorlog een onderzoek naar de veiligheid dier baan ten opzichte van het achterliggend terrein worden ingesteld.

Gerelateerd