Toch ontsluitingsweg sportpark A4

17-09-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Het nieuwe sportpark op het ondertunnelde deel van de A4 krijgt toch een ontsluitingsweg aan Vlaardingse zijde. De weg zelf loopt geheel over Schiedams grondgebied, ter hoogte van de gemeentegrens en aan het begin van de Laan van Bol ‘Es.

Raadslid Arjen Sterenberg van de SP stelde het college onlangs vragen over de extra ontsluitingsroute die de gemeente Schiedam wil realiseren naar het Sportpark Willem Alexander (voorheen Sportpark A4). In oktober vorig jaar hebben het Vlaardings college en de gemeenteraad zich uitgesproken over een ontsluitingsroute naar parkeergelegenheid aan de Vlaardingse kant van de A4-tunnel. Deze route via de Eksterlaan is toen afgewezen, mede als gevolg van protesten van omwonenden en de inzet van Arjen Sterenberg. De gemeente Schiedam werkt nu een andere ontsluitingsroute uit. Het gaat nu om een route op Schiedamse gemeentegrond, parallel aan het tracé van de A4-tunnel en aansluitend op de Laan van Bol' Es vlakbij de gemeentegrens met Vlaardingen. Om een zo goed en veilige mogelijke ontsluiting te realiseren vanuit de Vlaardingse zijde moet er een kleine aanpassing gedaan worden op Vlaardings grondgebied. Vlaardingen wil daaraan meewerken.

In 2017 zullen er verschillende aanpassingen komen op de Laan van Bol ‘Es, et onder meer een rotonde ter hoogte van het benzinestation, even voorbij de plek waar de A4 over de Laan van Bol ‘Es heen gaat. Kort voor het viaduct aan Vlaardingse zijde wordt het sportpark extra ontsloten. Op die plek komt nu nog het bouwverkeer van het sportpark af.

 

Gerelateerd