STOPenGO-bus in Vlaardingen voorlopig uit de roulatie

17-08-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – De RET heeft besloten alle buurtbussen, STOPenGO-bussen en andere kleine bussen stil te zetten omdat uit onderzoek niet duidelijk is geworden of de voertuigen coronaproof zijn.

De RET verwijst naar een TNO-onderzoek dat in opdracht van OV-NL is uitgevoerd naar kuchschermen. ,,In de betreffende kleine bussen zaten de chauffeurs goed afgeschermd en gold net als in het overige OV de mondkapjesplicht. Uit het TNO-onderzoek komt echter naar voren dat er, om te bepalen of hiermee afdoende bescherming wordt geboden voor buurtbussen, aanvullend onderzoek nodig is.''

Er zijn volgens de RET geen gevallen van besmetting bekend in de kleine bussen. Toch heeft de RET er uit voorzorg voor gekozen deze bussen stil te zetten. ,,Het gaat dus niet om de grote bussen, daarvoor heeft TNO aangetoond dat kuchschermen effectief zijn.''

In Vlaardingen rijdt een STOPenGO busje dat in de plaats kwam van lijn 57.Gerelateerd