Schuldhulpmaatjes kunnen wel wat versterking gebruiken

08-10-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Negen jaar geleden werd Albert schuldhulpmaatje na het lezen van een artikel in de krant. Van jongste bediende bij een kunstmestfabriek werd Albert, via verschillende andere functies, business control manager bij hetzelfde bedrijf. Omdat hij graag iets wilde blijven doen met zijn expertise en ervaring werd hij na zijn pensioen schuldhulpmaatje.

Inmiddels is Albert een ervaren vrijwilliger en kijkt hij terug op negen jaar waarin hij ruim 20 mensen heeft kunnen helpen met het op orde krijgen van de financiële huishouding. ,,Mensen met allerlei verschillende financiële problemen en met tien verschillende nationaliteiten. En mensen met zowel enkelvoudige als meervoudige problemen.''

Albert werkt graag met systemen. Zo begint hij, samen met de hulpvrager, alle inkomsten en uitgaven in te vullen in een spreadsheet zodat er meteen een duidelijk beeld ontstaat. Niet alleen wat maandelijks in en uit gaat komt daarin maar ook toeslagen, kwartaalkosten e.d. Die spreadsheet wordt steeds aangepast met nieuwe gegevens.

,,Zo wordt ook direct zichtbaar waarop kosten verminderd kunnen worden zoals abonnementen, telefoonkosten, verzekeringen en dergelijke. En we kijken ook naar zaken als huursubsidie en tegemoetkoming in andere kosten kosten. Het betekent wel dat alles boven tafel moet komen, ook de eventuele schulden, automatische incasso’s  en onbetaalde rekeningen. Om die reden tekenen we als schuldhulpmaatje een privacy verklaring voordat we met ons werk starten. Je komt echt achter de voordeur en krijgt inzicht in iemand privé gegevens en daar moet je zorgvuldig mee omgaan.'' 

Albert steekt behoorlijk veel tijd in zijn vrijwilligerswerk. Dat komt ook omdat hij er plezier in heeft te rekenen en te puzzelen en daarmee het onderste uit de kan kan halen voor degene die hij begeleidt. Zeker in het begin is er veel tijd nodig om alles in beeld te krijgen en geen in- of uitgaven over het hoofd te zien.

,,Voor alle problemen is uiteindelijk een oplossing mits de hulpvrager daar volop aan mee werkt. Voor een schuldsaneringstraject bijvoorbeeld is veel voorbereidend werk nodig en is het drie jaar op een houtje bijten, maar dan kan iemand ook weer met een schone lei beginnen.'' 

Het is wel de kunst, aldus Albert, om niet zelf allerlei zaken te gaan regelen. ,,De verleiding daartoe is groot maar daarmee raakt de doelstelling van Schuldhulpmaatje uit het oog. En het is ook een uitdaging om je in de begeleiding te beperken tot de financiële zaken en eventuele andere problemen over te laten aan de begeleiding door andere instanties.'' Er ontstaat een vertrouwensband en Albert vindt zichzelf in dit werk ook wel leermeester, soms psycholoog, vader of vriend zonder de regie over te nemen. ,,Met iets meer discipline kunnen mensen in de toekomst de financiële hobbels zelf slechten.''  

Wanneer een probleem is opgelost, een schudsaneringstraject is geslaagd of een hulpvrager weet hoe hij nieuwe financiële problemen kan voorkomen is Albert tevreden over zijn inzet. ,,Dat lukt echt niet altijd maar gelukkig wel vaak! En daarom ga ik nog even door als schuldhulpmaatje en nodig ik anderen uit om dit werk ook te doen.''

Ook geïnteresseerd om schuldhulpmaatje te worden of eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met Rob van Herwaarden. Hij is bereikbaar op 010 – 4346855 | 06 – 42406350 of rvanherwaarden@dewindwijzer.nlGerelateerd