Schiedam po(ol)pulairder dan Vlaardingen

14-06-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Het aantal Polen in Nederland groeit. Op dit moment zijn er meer geboren Polen dan geboren Antillianen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Grofweg 1 op de 8 inwoners van Nederland is geboren in het buitenland.

In Vlaardingen wonen 10774 mensen die in het buitenland zijn geboren. Dat is ongeveer 15 procent van de bevolking. In heel Nederland is 11,8 procent van de bevolking in het buitenland geboren. Turkije is in onze stad het best vertegenwoordigd, met 2186 mensen. Het verzameld aantal Europeanen overstijgt dit nog: 2675 volgens de laatste tellingen.

Het percentage Vlaardingers met een Poolse achtergrond is 1,6 procent. Het statistisch bureau van de overheid telt daarbij ieder die is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), de bevolkingsregistratie van Nederland. Inschrijvingen kunnen betrekking hebben op pasgeboren kinderen of op personen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen (immigratie). Er zijn heel specifieke regels over wie er wordt ingeschreven. Dat gebeurt als 'de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste vier maanden bedraagt'. Mensen die verwachten korter in Nederland (aan het werk) te zijn, hoeven zich niet in te schrijven. "Dat betekent dat een deel van de (Poolse) seizoenarbeiders die in Nederland aan het werk zijn, niet in de cijfers meegenomen", aldus het CBS.

Het percentage Polen is in Schiedam hoger dan in haar buurgemeenten: 2,2 procent. In Rotterdam is dat 1,2 procent. In de gemeente Westland, met veel werkgelegenheid voor Polen bij de kwekers, is 3,5 procent van de ingeschrevenen Pools. Koploper in Nederland is Zeewolde in de Flevopolder, met 4,3 procent Polen onder de bevolking.

Tenslotte: het aantal volgers van Vlaardingen24 onder de Vlaardingers van Poolse afkomst groeit ook. Onze nieuwe stadgenoten willen net als ieder ander gewoon steeds meer weten over wat er in hun directe omgeving gebeurt. En daar zijn wij natuurlijk blij mee!Gerelateerd