Samenwerking in de fout met verkoop huurwoningen

02-11-2016 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Onlangs stelde raadslid Marnix Alderliesten (CDA) het college vragen over de massale verkoop  van huurwoningen van Woningstichting Samenwerking. Maar liefst 110 woningen zouden verkocht worden aan een commerciële belegger. Uit de antwoorden van het college blijkt dat Woningstichting Samenwerking de juiste procedure niet heeft gevolgd en haar huiswerk over moet doen.

Hoewel de huren van de woningen waar het om gaat boven de sociale huurgrens liggen, betekent dat niet dat deze automatisch ‘vrije sector woningen’ zijn. Samenwerking kan deze daardoor niet naar believen aan een belegger verkopen. Eerst zullen de woningen moeten worden aangeboden aan een collega woningcorporatie. In de te volgen procedure zal Samenwerking nog wat andere zaken moeten aanleveren aan de gemeente Vlaardingen. Zo moet er aangetoond worden dat er een financiële noodzaak is om de woningen te verkopen, er moet een traject van bewonersparticipatie worden gevolgd en er moet een verslag zijn van een informatieve bewonersavond. Tenslotte moet ook de verantwoordelijke minister nog eens toestemming geven.

Inmiddels heeft Samenwerking bij de gemeente een nieuwe aanvraag ingediend, waarbij de formele procedures wel worden gevolgd. De gemeente laat daarbij weten nog te bekijken of de mogelijke verkoop van de woningen past binnen de woonvisie en de prestatieafspraken met Woningstichting Samenwerking.Gerelateerd