Samenwerking aanpak problemen Centrum

24-01-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Vandaag waren de oprichters van de Facebookgroep Veilig Vlaardingen uitgenodigd voor een overleg over de aanpak van de jeugdproblematiek in het Centrum. Oprichters van de groep, en tevens actief in het centrum bezig met deze problemen, Bo Singerling, Patrick Klok en Frank Maarleveld schoven daarbij aan bij onder meer vertegenwoordigers van de gemeente, welzijnsorganisatie Minters en Stichting Antipesto. Uitgangspunt was onder meer hoe in te spelen op de problematiek, maar ook op de behoeften van jongeren.  

,,Per saldo is sinds de Netwerkparty van 13 december het aantal incidenten naar tevredenheid verlaagd’’, aldus Bo Singerling. ,,Voor de jeugd gaat er nu een grote groep vrijwilligers en professionals aan de slag om een plan te schrijven om hun betrokkenheid in de samenleving te vergroten. Daarbij zullen ook Minters en Stichting Antipesto samen optrekken. Beiden hebben op hun gebied veel expertise en in het kader van integrale aanpak gaan zij deze kennis en ervaring delen. Belangrijk uitgangspunt in het plan is de participatie van de jongeren zelf. Over vier weken gaan wij weer bij elkaar zitten om te kijken welke weg wij gaan in slaan. Daarbij staan alle betrokkenen open voor ene nog bredere samenwerking met andere organisaties en het bedrijfsleven’’.

,,Tot nu toe heeft de focus van Veilig Vlaardingen voor een groot deel gelegen op de problematiek in het centrum’’, vult Frank Maarleveld aan. ,,Veilig Vlaardingen wil zich echter richten op de gehele stad. Om een goed beeld te krijgen en om een en ander doeltreffend te kunnen coördineren zouden wij graag per wijk 1 persoon willen aanwijzen, die de wijk namens ons kan en wil vertegenwoordigen. Wie meldt zich aan?’’

Reageren kan direct via deze link  of stuur een persoonlijk bericht op Facebook naar Frank via deze link

Gerelateerd