Rommelige raad stemt voor opknappen Veerplein

30-01-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De gemeenteraad heeft gisteren besloten om het Veerplein voor een bedrag van 180.000 euro op te knappen. Het geld hiervoor komt uit de lopende begroting. Voor dat bedrag zal onder meer de bestrating richting het V&D-gebouw aangepast worden aan de rest van het Veerplein, er zal een aantal bomen geplaatst worden, er komen nieuwe fietsstandaarden bij en het ‘straatmeubilair’ zal eenduidig aangepast worden. Aan deze besluitvorming ging een rommelig debat vooraf, werd er geschorst voor overleg en leek burgemeester Blase als raadsvoorzitter niet zijn beste avond te hebben: hij verzuimde nogal eens strak de leiding te nemen bij interrupties van raadsleden.

SP verandert van mening

De SP, die zich de afgelopen dagen fel uitsprak via raadslid Arjan Sterenberg tegen het collegevoorstel, draaide al aan het begin van de avond om als een blad in de wind. Sterenberg zelf was hierbij te ziek om het woord te voeren, maar collega Frank Hoogervorst vertelde al direct dat de stem van de SP af zou hangen van de antwoorden van de wethouder op zijn vragen. Geen woord meer over dat de SP het allemaal te duur vond zoals eerder via de media uitgesproken. Wie het politieke handwerk enigszins volgt mag er vanuit gaan dat tussen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen er al een akkoord was gesloten, voorafgaand aan de raadsvergadering. Hoogervorst probeerde het gewijzigde standpunt van de SP op een opmerkelijke manier ‘goed te praten’: ,,Bij de SP hebben onze leden de vrijheid om op hun eigen wijze een standpunt naar voren te brengen’’. Blijkbaar is de regie bij deze partij nogal eens zoek, zeker als er in een paar dagen tijd tegengestelde standpunten naar voren gebracht worden. GroenLinks betichtte in de loop van de avond de SP van ‘slappe knieën’.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen en VVD willen totaalplan

Voor de VVD bevatte het verhaal wat verantwoordelijk wethouder Ruud de Vries deed blijkbaar veel nieuwe informatie. Zo zou de nieuw te leggen bestrating volgens fractievoorzitter Vera Kalf afwijken van wat er nu al ligt en het daardoor niet één geheel vormen dat dezelfde sfeer zou uitstralen. Uiteindelijk pleitte Kalf voor een totaalvoorstel, waarbij ook de Korte Hoogstraat meegenomen zou worden. Het college moest hiervoor dan zelf maar aangeven waar zij de financiële dekking zou vinden. De VVD lijkt hiermee, zeker sinds de Voorjaarsnota 2014, een gewoonte te ontwikkelen van wel kritiek te geven maar nooit financieel verantwoordelijkheid voor haar voorstellen te nemen.

Wie wel met een voorstel met financiële dekking kwam was Ivana Somers van VV2000/Leefbaar Vlaardingen. Zij diende een amendement in op het voorstel van wethouder De Vries, waarbij de bespaarde kosten van het Stadskantoor (ruim 300.000 euro aan rentelasten in de huidige begroting) gebruikt worden om ook de Korte Hoogstraat op te knappen. Geen onrealistisch voorstel, maar financieel wethouder Arnout Hoekstra hield de hand op de knip: meevallers worden niet direct weer uitgegeven !

Ivana Somers kon, evenals  Albert Brouwer (Stadsbelangen Vlaardingen), Ron Boers (ONS Vlaardingen) en enkele anderen dikwijls interrumperen met een uitgebreid eigen standpunt, zonder dat er direct een vraag aan de collega werd gesteld die aan het woord was. Burgemeester Blase wees hier weliswaar dan wel op, maar liet toch veel tijd verloren gaan door te laat en te mild te reageren. ChristenUnie/SGP fractievoorzitster Esther Heijdijk ontstak hierover op een gegeven moment in woede toen zijzelf al naar haar eerst uitgesproken zin wél kort werd gehouden door Blase.

Al met al is er door de raad ruim twee uur vergaderd alleen al over het ‘voorstel Veerplein’, waarbij het werk dat al in raadscommissies en oriënterende vergaderingen was gedaan nog een keer of wat over werd gedaan gisteravond. Bij de stemming haalden de amendementen van GroenLinks en de Leefbaren geen meerderheid, het oorspronkelijke voorstel zelf wel: twintig stemmen voor en veertien tegen.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date