Rijk geeft miljoenen uit voor woningen in Vlaardingen

14-11-2022 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN -  Binnen tien jaar moeten er meer dan 2.450 woningen gebouwd worden in de Rivierzone. Daarnaast komen er voorzieningen zoals scholen, zorg en bedrijvigheid, en de infrastructuur wordt integraal aangepakt. In september diende het college hiervoor twee subsidieaanvragen in bij het Rijk. Vandaag werd duidelijk dat 21,3 miljoen euro wordt toegekend aan Vlaardingen voor de Rivierzone uit de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur.

In december wordt duidelijk of er ook 5,9 miljoen euro extra wordt toegekend, die tevens randvoorwaardelijk is voor de uitkering van de Versnellingsgelden. In totaal heeft het college van B&W een bedrag van 27,2 miljoen euro aangevraagd bij het Rijk. De Rijksbijdragen zijn nodig voor investeringen in de publieke ruimte, bijvoorbeeld voor groen en infrastructuur. De doorstroming van verkeer wordt verbeterd, er komt ruimte voor veilige fiets- en wandelroutes en het Maaspark is onderdeel van het gebied.

De gemeente verwacht begin komend jaar te starten met het proces voor de inrichting van de openbare ruimte en de hoogwateraanpak. De verwachting is dat projectontwikkelaars komend jaar al kunnen gaan bouwen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date