Reddingsplan Stadsgehoorzaal?

06-11-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Het kostte maanden van onderzoek en veel gesprekken met alle betrokkenen. ONS Vlaardingen denkt echter een goede basis te hebben voor een plan professioneel theater in de Stadsgehoorzaal te behouden. Tijdens de raadsvergadering over de begroting op woensdag 5 november werd een en ander in een motie gepresenteerd. Aan het college de vraag om verder te gaan met het onderzoek naar de haalbaarheid ervan. Pluspunt is dat de begroting er niet voor aangepast hoeft te worden op dit punt.

,,We kijken wat Vlaardingers willen en wat goed is voor Vlaardingen’’, vertelt Frans Hoogendijk in een gesprek dat we eerder afgelopen week met hem hadden. ,,Het probleem met de Stadsgehoorzaal zit hem voor een groot deel in de stenen, ofwel de hoge huurlasten. Het gebouw drukt ook na het schrappen van de subsidies voor professioneel theater op de begroting van de gemeente. Dat gaat om een bedrag van alles bij elkaar zo’n negen ton. Ik heb de indruk dat de gemeente dit ook als een blok aan het been ziet en daar zit hem dan ook het begin van een oplossing’’.

Gebouwen hebben een bepaalde waarde waarvoor zij in ‘de boeken’ staan en waarop elk jaar wat wordt afgeschreven. Misschien wel enigszins vergelijkbaar met auto’s die elk jaar een stukje minder waard worden. Hoogendijk: ,,Deze boekwaarde van de Stadsgehoorzaal bedraagt nou ruim € 7 miljoen, maar nog niet zo lang geleden is de verkoopwaarde getaxeerd op ongeveer € 2 miljoen. Als de gemeente het pand dus verkoopt dan is er een verlies van € 5 miljoen, maar op redelijke termijn kun je dat verlies afdekken met een deel van het bedrag van bijna €900.000 dat je nu in de begroting hebt opgenomen. Na een aantal jaren hoef je dat, door het wegwerken van je verlies bij verkoop niet meer te begroten’’.

We vragen ons af of er partijen zijn die het pand willen kopen en er ook nog eens professioneel theater willen ‘neerzetten’. ,,Dat is inderdaad zo, althans een partij die het wil kopen. Voor de exploitatie denken we aan het neerzetten van een andere rechtsvorm, mogelijk een stichting, maar hier kun je je nog over beraden. Als de gemeente nog een resterend deel van die € 900.000 euro in de professionele theaterfunctie stopt en het andere benodigde deel komt uit de opbrengst van kaartverkoop en de verhuur van (delen van) het gebouw dan zien we mogelijkheden. Genoeg in ieder geval om door te gaan als professioneel theater, waarbij nadrukkelijk ook gewerkt moet worden aan de groei van de inkomsten’’.

Hoogendijk is ook druk geweest met sympathie te verwerven voor de plannen, zoals in de motie verwoord. ,,Alleen bijval vanuit de raad is niet genoeg’’, besluit hij. ,,Een belangrijke voorwaarde voor de potentiële koper van het gebouw is ook dat vooraf onderzocht wordt wat er minimaal nodig is om het theater te laten renderen’’.

Vanavond wordt er gestemd over de motie van ONS Vlaardingen in de raadsvergadering.Gerelateerd