Raad vergadert over KFC

09-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Aanstaande donderdag vergadert de gemeenteraad over de verkoop van een stuk grond aan de fastfoodrestaurantketen KFC. Formeel kan het college van B&W hier zelfstandig over beslissen, maar de raad kan nog wel haar wensen en bedenkingen, ofwel voors en tegens, kenbaar te maken.

De bouw van de KFC is gepland pal voor het Cincinnati-gebouw, waarin onder meer de Lentiz onderwijsgroep is gevestigd. Op het toekomstige bouwterrein bevindt zich nu nog een carpoolplaats, maar die zal een ‘stukje’ verder opnieuw aangelegd worden, de kosten daarvoor bedragen circa €240.000, en dat wordt bekostigd uit de opbrengst van de grondverkoop aan KFC. 

In 2015 zijn omgevingsvergunningen aangevraagd en verleend voor de bouw van het KFC-restaurant en voor de nieuwe carpoolplaats ten westen van het Cincinnati-gebouw. Daartegen is beroep aangetekend bij de Rechtbank Rotterdam door een groep ondernemers. Op 6 oktober 2017 heeft de Rechtbank beslist dat beide vergunningen in stand blijven. Tot 17 november 2017 bestond de mogelijkheid voor hoger beroep bij de Raad van State. Daarvan is geen gebruik gemaakt. Eén van de eerder aangevoerde argumenten was dat met de bouw van het KFC restaurant het zicht op het monumentale Cincinnati-gebouw ontsierd zou worden.


Gerelateerd