Raad redt Argos Mobiel met nieuwe subsidie

30-01-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Het college stelde de gemeenteraad vanavond voor om aan Argos Mobiel een incidentele subsidie te verstrekken van €50.000. Eigenlijk is er geen financiële dekking voor, maar afschaffen van de subsidie aan Argos Mobiel zou juist kostenverhogend kunnen werken. Althans, zo bleek uit een onderzoek uit 2018. De vervoersvoorziening is vooral bedoeld voor ouderen, en relatief goedkoop omdat minder draagkrachtige Vlaardingers er dan gebruik van kunnen maken.

De raad moest er nog wel over stemmen en de provincie moet hier ook nog toestemming voor geven. Immers, Vlaardingen staat onder verscherpt toezicht van de Provincie Zuid-Holland, waarbij elke uitgave of afwijking van de Begroting goedgekeurd moet worden. Die provinciale toestemming kan maximaal 13 weken duren, dus Argos Zorggroep zal het benodigde bedrag voor de voorziening waarschijnlijk eerst zelf moeten (voor)financieren.

Het pleidooi voor de subsidie kwam natuurlijk mede van Desiree de Jong van het AOV, waar traditioneel de doelgroep  ouderen ‘bediend’ wordt. ‘Maar wel triest dat we hiervoor nog geen structurele oplossing hebben gerealiseerd’, aldus De Jong.

De VVD was tegen, zoals de liberalen ook de vorige keer tegen het overeind houden met gemeentelijke steun van deze vervoersvoorziening. Als iemand dergelijk vervoer nodig heeft dan kan er een vervoerspas voor de regiotaxi aangevraagd worden. Dat de regiotaxi een heel ander serviceniveau heeft, vaak meerdere adressen langs in één rit, en je er niet direct gebruik van kan maken? ‘Daar is de VVD zich bewust van’, aldus VVD raadslid Leonie Claessen, maar daarmee veranderde het VVD standpunt niet. De ChristenUnie/SGP koos in woorden de kant van het AOV, maar gingen wel tegen stemmen: ‘laten we zoeken naar een regeling waar het beter geregeld is en waarbij we niet voortdurend bij hoeven te plussen’.

Vorig jaar werd er door de raad al over subsidie gestemd, en was de bijdrage €100.000 voor een heel jaar. Dat loopt per 1 februari af, maar voor weer een heel jaar subsidie vaststellen mag niet bij incidentele subsidies. Daarom wordt er een periode afgesproken tot augustus en een (voorlopig) lager bedrag.

Bij de stemming haalde het raadsvoorstel het met een meerderheid van stemmen. De VVD stemde daarbij tegen, evenals de ChristenUnie/SGP en Josette Hogewoning van ONS Vlaardingen.Gerelateerd