Problemen met uw buren?

08-03-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Problemen met uw buren? De BurenBemiddelaar Vlaardingen biedt ondersteuning. Een probleem of conflict met een buur is zo geboren. Om te voorkomen dat conflicten te hoog oplopen start de gemeente Vlaardingen met burenbemiddeling. Getrainde burenbemiddelaars helpen buren zelf oplossingen te bedenken voor hun conflict. Daarmee dragen de bewoners ook bij aan de leefbaarheid in hun wijk.

Wethouder Hans Versluijs: ,,Burenbemiddeling is een goed voorbeeld van participatie. Op verzoek van de gemeenteraad hebben we de mogelijkheden verkend om te starten met burenbemiddeling in Vlaardingen. Loes van Delft start deze maand als de coördinator van De BurenBemiddelaar Vlaardingen bij Minters. Zij heeft eerder in de gemeente Schiedam en Rotterdam gewerkt en hanteert de aanpak van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Samen met onze partners zoals de woningbouwcorporaties, de politie, de wijkteams en geïnteresseerde vrijwilligers gaat zij een netwerk opzetten van getrainde burenbemiddelaars, die inwoners professioneel, gratis en onpartijdig kunnen ondersteunen.’’


Voor en door bewoners

,,De inzet van getrainde burenbemiddelaars werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen’’, vult Loes van Delft aan. ,,Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast of ruzie over erfscheidingen. We bieden buren de gelegenheid ieder hun verhaal te doen en begeleiden het gesprek waarin ze tegen elkaar uitspreken wat er speelt. De BurenBemiddelaar Vlaardingen is een nieuwe dienst van Minters, uitgevoerd door getrainde vrijwilligers die zich inzetten voor hun stadsgenoten. Inwoners die interesse hebben om een bijdrage te leveren als burenbemiddelaar kunnen contact opnemen met mij.’’


Hoe werkt het?

,,De BurenBemiddelaar is er voor Vlaardingers die een conflict hebben met hun buren. Of ervaren dat ergernissen zich blijven herhalen en daarbij een steuntje in de rug willen hebben om hierin verandering te brengen. Zij zijn bij de BurenBemiddelaar van harte welkom’’, benadrukt Loes van Delft. ,,We gaan altijd eerst in gesprek met de melder. Vervolgens voeren we ook een apart gesprek met de buur met wie het conflict bestaat. Als beide buren het er mee eens zijn, volgt een gezamenlijke afspraak. Dit gesprek vindt altijd plaats op een neutrale plek, zoals een wijkgebouw. De burenbemiddelaars begeleiden het gesprek, maar houden een neutrale houding. Zij geven geen oplossingen. Het uitspreken van ergernissen, misverstanden en het weer naar elkaar luisteren is een belangrijk onderdeel van het bemiddelingsproces. Na een aantal weken benaderen we beide buren om te horen hoe het gaat. Burenbemiddeling is gratis, maar vraagt wel bereidheid van beide buren om mee te werken aan een oplossing.’’


Meer informatie?

Heeft u problemen met uw buren? Of interesse om deel te nemen als getrainde burenbemiddelaar? Meer informatie komt beschikbaar op www.minters.nl/deburenbemiddelaar  of neem contact op met Loes van Delft, coördinator van De BurenBemiddelaar Vlaardingen, via e-mail loes.van.delft@minters.nl   of tel. 010-4351022.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date