Preventief fouilleren in Vlaardingen

16-12-2011 Nieuws Erik Meijer

VLAARDINGEN – De gemeente heeft donderdag 15 december bekend gemaakt dat de politie In het centrum van Vlaardingen preventief gaat fouilleren. De maatregel ging per direct in zodat nog dezelfde dag kon worden begonnen. De burgemeester heeft op verzoek van de politie het centrum aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het preventief fouilleren is er op gericht het aantal (vuur)wapens dat in omloop is te verminderen en daarmee het aantal gewapende geweldsdelicten te verlagen.

De aanleiding voor deze maatregel is dat het aantal geweldsmisdrijven in deze gebieden, ondanks de intensivering van het toezicht, nog steeds te hoog is. Dit uit zich al langere tijd in onder andere een toename van het aantal roofovervallen en straatroven. Deze delicten hebben een zware impact op de slachtoffers en op het veiligheidsgevoel in Vlaardingen. Het gebied waarin preventief gefouillerd wordt begrensd door de Vulcaanweg, Galgkade, Deltaweg, Van Beethovensingel, Burgemeester Pruissingel, Westlandseweg en de mr. L.A. Kesperweg.

In de komende periode van de donkere dagen worden in het kader van het zogenoemd ‘Donkere Dagen offensief’ samen met het preventief fouilleren ook de al bestaande maatregelen uitgevoerd en geïntensiveerd. Zo surveilleren de politie en de Lichtblauwe Brigade van de gemeente Vlaardingen extra rondom sluitingstijden en in de avonduren. De gemeente heeft paaltjes geplaatst om ramkraken te voorkomen. De politie heeft extra mobiele camera’s van de politie geplaatst op strategische plaatsen en er zijn bijeenkomsten geweest voor ondernemers.

In juni 2011 is Burgernet ingevoerd in de gemeente Vlaardingen. Daarnaast worden er posters opgehangen om inwoners alert te maken bij het zien van een overval of een ander geweldsmisdrijf. ,,De inzet van al deze maatregelen zal hopelijk preventief werken. Samen moeten we  zorgen voor een afname van het aantal delicten.’’, aldus burgemeester Tjerk Bruinsma.

Het preventief fouilleren is vooralsnog ingevoerd voor de periode 15 december tot en met 15 maart.

Op de kaart: Rode stipjes: roofovervallen, gele stipjes: straatroofBedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date