Piet de Schreeuwer

25-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 25 mei 1910: Piet de Schreeuwer.

Vlaardinger Piet V. staat ook wel bekend als 'Piet de Schreeuwer' 

De 25-jarige zeeman Piet V. bijgenaamd 'Piet de Schreeuwer', wonende te Vlaardingen, is een bekende. In de Rechtszaal zie je meestal dezelfde klantjes. En de president vroeg hem wanneer hij het laatst hier was geweest, waarop hij een datum noemde, die den officier van justitie aanleiding gaf te zeggen: ,,O, maar toen was je getuige!'' Het bleek dat Piet anderhalf jaar geleden vijf maandjes had gezeten wegens diefstal.

Hij had zich voor deze gelegenheid netjes gekapt en gekleed. Z'n haar was met 'n scheiding in 't midden, geplakt... ,,O meheer de rechter, ik ken me niet goed houe in deze zaak'', begon beklaagde, waarop de president zei: ,,Hoor eens vriend, je moet je hier netjes en fatsoenlijk gedragen, anders ga je er uit. Je zegt zelf dat je je niet kunt goed houden, maar tracht het toch zoo goed mogelijk te doen!'' 

Dat hielp! Als een blad aan een boom, zoo veranderde Piet, Hij zou op 15 maart een hoeveelheid hooi hebben weggenomen uit den tuin van J. Dijkshoorn. Hoe netjes ontkende hij dat. ,,'t Is niet waar meheer de raachter! Ik heb het hooi gevonden op den weg.'' De eerste getuige verklaarde beklaagde over 'n muur te hebben zien klimmen en te hebben zien terugkomen met een groote boeveelheid hooi onder zijn arm. Ja, hij had hem zelfs nog hooren roepen: ,,Als die vent wat zegt, steek ik 'm een mes in zijn...!'' Eisch: 6 maanden gevangenisstraf. 

Maar Piet had zich nog voor een zaak te verantwoorden. Op 31 Maart zou hij z’n schoonvader J. Persoon hebben gedreigd. Beklaagde bekende dit en legde de geschiedenis als volgt uit: Beklaagde’s vrouw was weggeloopen en naar de woning van haar vader te Maassluis gegaan. ’s Nachts was beklaagde met een broer en een zwager naar de woning van zijn schoonvader gegaan om de vrouw te halen. De schoonvader, die 72 jaar is, durfde niet open doen, waarom beklaagde de deur intrapte. Eenmaal binnen had hij den ouden man in den nek gegrepen en hem onder de woorden: ,,Ouwe draak, wil ik je nou’s doodschieten?’’ een Engelsche sleutel onder den neus gehouden. 

Gedurende het getuigenverhoor was beklaagde weer zeer opvliegend niettegenstaande de vriendelijke vermaningen van den president om zich te matigen. Beklaagde bezigde woorden en uitdrukkingen die niet kunnen worden weergegeven. Eisch: 6 maanden gevangenisstraf. 

PS: Piet de Schreeuwer wordt 14 dagen later veroordeeld tot 3 maanden voor de diefstal van hooi en 14 dagen voor huisvredebreuk.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date