Parkeren: gratis, goedkoper of houden zo?

21-09-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Hoe kunnen we parkeren in het centrum prettiger maken voor bezoekers en bewoners? De gemeente heeft ideeën ontwikkeld voor hernieuwd parkeerbeleid met behulp van input uit gesprekken met de gemeenteraad, onderzoeksgegevens en meldingen van bewoners en ondernemers. Binnenkort houdt de gemeente een enquête om deze ideeën naast de reacties van inwoners en ondernemers in het centrum van Vlaardingen te kunnen leggen. De enquête wordt in oktober voorgelegd aan bewoners in het gebied voor betaald parkeren, aan bewoners in het omliggende gebied en aan ondernemers in het centrum. Daarnaast zet de gemeente de enquête ook uit bij het internet-panel, dat uit zo’n 1000 deelnemers bestaat. Ook krijgen belangstellenden een uitnodiging voor een van de twee gespreksbijeenkomsten waar de ideeën toegelicht worden en de aanwezigen hun reactie, wensen en ideeën kunnen delen. Met behulp van de reacties op de enquête en de gespreksbijeenkomsten werkt het college van burgemeester en wethouders de ideeën voor het vernieuwde parkeerbeleid uit tot een voorstel voor nieuw beleid. De gemeenteraad zal hier uiteindelijk een beslissing over nemen.
 

Scenario’s


In eerdere gesprekken met de raad over het parkeerbeleid is gesproken over verschillende scenario’s. Dat liep van ‘niets veranderen’ tot ‘volledig stoppen met betaald parkeren’. Ook andere ideeën zijn hier besproken zoals het omvormen van het hele gebied tot een blauwe zone of het verkleinen van de venstertijden zodat er alleen tussen 16.00 uur en 20.00 uur betaald parkeren zou zijn. Alle mogelijke scenario’s hebben voor- en nadelen. Om er voor te zorgen dat er parkeerplaatsen op straat beschikbaar zijn voor zowel bezoekers van het gebied als voor bewoners is betaald parkeren binnen de huidige venstertijden nodig, vindt het college.  Het college heeft wel diverse ideeën om het parkeren plezieriger te maken.
 

Bewoners


Voor bewoners is er het idee om het parkeren van bezoek eenvoudiger te maken (door naast de bezoekerskaart ook te gaan werken met een bezoekers App) en het parkeren van bezoek bovendien deels gratis te maken. Daarnaast wil de gemeente in overleg met de eigenaar van de parkeergarages kijken of er plaatsen in parkeergarages beschikbaar kunnen komen bewoners met een parkeervergunning.
 

Bezoekers en ondernemers


Wie naar het centrum komt om bijvoorbeeld te winkelen, moet zich natuurlijk wel welkom voelen. Daarom heeft de gemeente het idee om jaarlijks een budget beschikbaar te stellen om in overleg met ondernemers parkeren voor centrumbezoekers plezieriger te maken. Zo zouden ondernemers bijvoorbeeld uitrijkaarten voor de parkeergarage met korting aan hun klanten kunnen geven.

Drukte aan de rand

Aan de randen van het gebied voor betaald parkeren, is de parkeerdruk vaak hoog. De gemeente wil samen met bewoners per straat of groep van straten kijken hoe dit aangepakt kan worden. Bovendien zoekt de gemeente actief naar kansen om het parkeren op langere termijn te verbeteren, bijvoorbeeld door waar mogelijk meer plaatsen aan te leggen. Inkomsten uit het betaald parkeren zouden hiervoor gebruikt kunnen worden.

Planning


In oktober zullen de enquête en de gespreksbijeenkomsten over het parkeerbeleid plaatsvinden.  Het college wil nog dit jaar het vernieuwde parkeerbeleid aan de gemeenteraad voorleggen.Gerelateerd