Oplossing overnachting Oostblokchauffeurs in zicht ?

25-01-2016 Nieuws Redactie

In tegenstelling tot Vlaardingen ondervinden de meeste regiogemeenten weinig of zelfs geen hinder van overnachtende chauffeurs. Tot deze conclusie is CU/SGP raadslid Erik van Pienbroek gekomen, nadat hij zijn collega raadsleden in de andere 22 gemeenten heeft aangeschreven. Naast Vlaardingen wordt er onder andere in de gemeenten Westland, Nissewaard en Brielle overlast ondervonden door overnachtende chauffeurs die veelal uit het Oostblok komen.

In november 2015 heeft Van Pienbroek zijn collega’s aangeschreven. Hiermee wilde hij inzicht verkrijgen of meerdere gemeenten hinder hadden en of deze gemeenten hier gezamenlijk in regionaal verband aandacht voor wilden vragen door een plan in te dienen. Een dergelijk plan zou - gesteund door Europese subsidie – tot  een betere situatie moeten leiden voor de vrachtwagenchauffeurs en het stadsbeeld. Van Pienbroek: ,,Voor ons heeft dit onderwerp twee kanten. Wij willen geen vrachtwagens in de stad en op bedrijfsterreinen, die parkeerplaatsen innemen. Ook gaat dit meestal gepaard met vervuiling van de omgeving. Maar aan de andere kant moet er ook oog zijn voor de chauffeur. Deze chauffeur maakt veel uren en is vaak ook een “slaaf” van zijn werkgever en met de €40,- tot €60,-,  die hij aan het einde van de maand overhoudt, is een betaalde truckparkeerplaats in Rotterdam niet te doen. Het is een onderwerp, dat al langer loopt, maar het lijkt niet echt van de grond te komen’’, geeft het CU/SGP raadslid aan. ,,Bij het merendeel van de gemeenten waar geen hinder ondervonden wordt, speelt het onderwerp logischerwijs minder’’.

Toch valt er ook positief nieuws te vertellen. Door het rondzenden van de brief aan de andere gemeenteraden heeft het onderwerp bekendheid gekregen en wordt er momenteel binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag wel gesproken over de overnachtende chauffeurs. Over dit onderwerp is wethouder Ruud van Harten bestuurlijk de voortrekker geworden en hij maakt zich er hard voor om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Van Harten heeft hier wel goede moed, omdat het onderwerp op steeds meer draagvlak kan rekenen bij de Metropoolregio, wat voorheen binnen de stadregio niet het geval was.

Dit houdt niet in dat Van Pienbroek klaar is met dit onderwerp. Binnenkort heeft hij een afspraak met Beja Kluiters van stichting Spoetnik en Klara Kasapov van Stichting Salamo. Deze organisaties bieden hulp aan Oekraïne en Macedonië. Zij kennen de situatie achter de chauffeurs, die voor lage lonen in Nederland rijden. Zij kunnen communiceren met deze chauffeurs. Samen willen zij bespreken wat er regionaal gedaan kan worden aan de situatie van de chauffeurs

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date