Oostwijk: een kwetsbare wijk tussen spoor en dijk

18-10-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Sinds begin dit jaar timmert de Vereniging Callenburgstraat 135 jaar aan de weg om de Callenburgstraat voor het voetlicht te krijgen. Veel activiteiten om de sociale samenhang te vergroten zijn inmiddels achter de rug en zeer succesvol

Toch zijn er problemen genoeg in de Callenburgstraat en de gehele Oostwijk. De wijk is kwetsbaar vanwege de oudere woningen, de sociale samenhang tussen bevolkingsgroepen, de wateroverlast, de verkeers- en parkeerproblemen, de vervuiling, enzovoorts. Daarom organiseert de Vereniging met ondersteuning van de gemeente een bijeenkomst waar beleidsmakers, partijen, bewoners en belangstellenden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze discussieavond met als titel: “Oostwijk: een kwetsbare wijk tussen spoor en dijk!” Samen op zoek naar oplossingen voor de problemen in deze kwetsbare wijk.

De avond vindt plaats op woensdag 25 oktober vanaf 19.30 uur in de Windwijzer aan de Schiedamseweg 95. De zaal is open vanaf 19.15 uur.Gerelateerd