Oost, west...

29-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 29 mei 1894: Oost, west...

Van krantenjongen tot miljonair... de Amerikaanse droom krijgt aan het eind van de negentiende eeuw ook in Vlaardingen voet aan land. Een tweetal haringkoppen komt na een jaartje of wat echter een illusie armer weer terug. 

Twee jonge Vlaardingers, die voor ongeveer een paar jaren zich naar Noord-Amerika hebben begeven, in de zoete hoop en zekere verwachting zich daar een schoone toekomst te verwerven, zijn daarin deerlijk teleurgesteld. Ze zijn althans nu weder te Vlaardingen teruggekomen met de volle overtuiging, dat het ginds niet alles goud is wat blinkt en het dan toch nog maar beter in Holland is dan elders.Gerelateerd