Ongeval met droeven afloop

15-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 15 mei 1939: Ongeval met droeven afloop.

Als twee werknemers van de stoomzuivelfabriek met de koppen tegen elkaar stoten, wrijven ze eens over hun bol en gaan verder met werken. Maar de situatie van een van hen is toch ernstiger dan gedacht. 

Bij werkzaamheden bij de Stoomzuivelfabriek van de firma C. van der Ende in de P. K. Drossaartstraat te Vlaardingen heeft zich een ongeval voorgedaan met een wel zeer droeven afloop. Men was hier zaterdagmorgen bezig met het laden van kisten met flesschen melk op een vrachtauto van den melkhandelaar Schippers. 

De kisten werden aangepakt door den 15-jarigen T. G. Kloosterman. Bij het aanpakken van een der kisten botste de jongeman met zijn hoofd tegen het hoofd van den 20-jarigen S. de Ligt. Zooals dat gewoonlijk gaat werd er aanvankelijk door beiden eigenlijk niet veel van gevoeld en de werkzaamheden werden gewoon voortgezet. 

Eenige oogenblikken later klaagde Kloosterman evenwel over hoofdpijn en begon te braken. Op advies van dr. Birnie werd hij toen naar zijn woning vervoerd per auto van den Eersten Hulpdienst waar hij in den loop van Zaterdagmiddag is overleden.Gerelateerd