Onduidelijkheid over protest huurverhoging

07-10-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Het ‘Huuractie Comité Vlaardingen’ verzet zich, onder aanvoering van de Vlaardingse Roxanne den Heijer, tegen de jaarlijkse huurverhoging. ,,Door verschillende maatregelen van het kabinet moeten woningcorporaties extra afdrachten doen, waarbij een deel aan de huurders lijkt te worden doorberekend. Veel huurders zullen zich daarbij genoodzaakt voelen om akkoord te gaan en dit te betalen, niet wetend dat het weigeren ervan een wettelijk recht is’’, aldus Roxanne eerder.

Roxanne heeft met haar actiegroep verschillende huurders geïnformeerd over- en ondersteund met het protesteren tegen de genoemde huurverhoging. In een aantal gevallen hebben huurders in Vlaardingen geweigerd dit per 1 juli te gaan betalen. De woningcorporaties zijn hierover in kennis gesteld door de huurders met een brief waarin het bezwaar wordt gemaakt en toegelicht. Afgelopen week, 1 oktober, verliep de termijn waarop Waterweg Wonen naar de protesterende huurder kon reageren, via een brief die verplicht aangetekend bij de protesterende huurders bezorgd moest worden.

Roxanne den Heijer:,,Uit enkele reacties is op te maken dat sommige deelnemers ook daadwerkelijk een aangetekende brief hebben gekregen. Vele anderen hebben niets ontvangen. Dit betekent voor degenen die niets ontvangen hebben, dat er geen huurverhoging voor 2014 meer gevraagd of geëist kan worden’’. Via de Facebookpagina van Protest Huuractie feliciteert Roxanne vervolgens de huurders die geen brief zouden hebben ontvangen van Waterweg Wonen. Is zij hier misschien iets te voorbarig ? We vroegen Waterweg Wonen hoe het volgens hen zat.

,,Zoals de tekst nu is opgesteld geeft dit een verkeerd beeld. Het betreft iedereen die de huurverhoging NIET heeft betaald en die GEEN bezwaar hebben ingediend’’, aldus een woordvoerder van Waterweg Wonen. ,,Voor die personen die bezwaar hebben ingediend, loopt nu een andere procedure. Heeft een huurder het nieuwe huurbedrag inmiddels betaald, dan heeft deze de nieuwe huurprijs daarmee erkend en is de nieuwe huurprijs algemeen bindend verklaard. Het kan dus inderdaad zo zijn dat niet alle deelnemers aan het actiecomité onze rappelbrief heeft ontvangen, dit verschilt per situatie. De rappelbrief is aangetekend verzonden door Waterweg Wonen’’.

Roxanne leek van tevoren al aan te voelen dat er een slag om de arm gehouden moest worden: ,,De kans is reëel aanwezig dat de woningcoöperaties (m.n. Stichting Waterweg Wonen) alsnog contact gaat maken met degenen die geen bericht ontvangen hebben. Hiertoe wil de Protestactie Huurverhoging ondersteuning bieden middels het leveren van zoveel mogelijk bruikbare informatie’’.

Protesterende huurders die nog geen brief van de woningcorporatie gehad hebben moeten zich vooralsnog nog niet ‘rijk rekenen’.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date