Ondernemers en omwonenden zijn het eens over Marathonweg

06-02-2019 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Ondernemers en omwonenden zijn het eens over de Marathonweg: die moet deels verlegd en verdiept aangelegd worden om de huidige overlast maximaal te beperken.

Het gaat hier over de tweede, en duurdere, variant die op 23 januari door de gemeente gepresenteerd werd bij een bijeenkomst in de Grote kerk. Bij de eerste en goedkopere variant blijft de weg liggen waar hij ligt en zal er enkel een ander systeem van verkeerslichten worden geïnstalleerd. Doel daarvan is om de doorstroming van vrachtverkeer over de Marathonweg zodanig te stroomlijnen dat er minimaal stilstaand verkeer is. En dus minder vervuiling.  Maar dat komt dan wél weer van de kruisende Floris de Vijfdelaan en Billitonlaan, aldus de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg, en een oplossing is het daardoor niet echt. Kritiek op de goedkope variant is ook dat de berekeningen over de milieubelasting gemaakt zijn door het bedrijf dat straks de apparatuur zou leveren. ,,Het is de slager die zijn eigen vlees keurt’’, aldus de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.

Tot 15 februari kan er gereageerd worden op de plannen met een ‘zienswijze’, door omwonenden en bedrijven, kortom door iedereen die een ‘belang’ heeft bij de Marathonweg. De ondernemers hebben dat nu gedaan: ,, De IKV heeft van meet af aan gestreefd naar een oplossing die de bereikbaarheid van de rivierzone waarborgt op de beste en snelste manier, waarbij de bewoners de minste overlast wordt aangedaan. In dat kader is ons stemadvies dank ook om voor variant 2 te kiezen, daar dit beter aansluit bij het leefbaarheidsgevoel van de bewoners en het ook meer recht doet aan het feit dat er al 30 jaar wordt gepraat over een oplossing voor de Marathonweg’’. (Uit: Zienswijze Marathonweg IKV)  

Of de gemeente meegaat in wat een meerderheid van de belanghebbenden willen is nog maar de vraag. In 2016 besloot het college van B&W op 23 augustus al om de Marathonweg niet te verleggen over het (voormalige) Fortuna/CION terrein. Daar zijn dan wel weer plannen voor gemaakt om er woningen te bouwen en de eerdere financiële reservering voor het verleggen van de weg zou zijn teruggestort in de algemene middelen. Met het besluit uit 2016 om de weg niet te verleggen vragen de omwonenden zich af of en in hoeverre zij daarna nou eigenlijk voor de gek gehouden zijn.

Op 12 maart vorig jaar, even voor de gemeenteraadsverkiezingen ontmoetten  de omwonenden van de Marathonweg en de toekomstige wethouder Bart Bikkers elkaar nog om samen aan oplossingen te werken. Voor de Marathonweg in combinatie met het Blankenburgtracé. Dit bleek vooral parallel te lopen met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarover later nooit meer leek te zijn gesproken.Gerelateerd