Noodkap zilverlindes Prins Bernhardlaan

28-10-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Normaal gesproken moet er een vergunning aangevraagd worden voor het kappen van een boom. Maar soms is er hoge nood. Als een boom in zo’n toestand is dat er bijvoorbeeld acuut gevaar is, dan kan de burgemeester toestemming geven om een boom direct te kappen. Dat is het geval bij drie zilverlindes in de Prins Bernhardlaan.

In september viel een zo op het oog gezonde stevige boom in de Prins Bernhardlaan op een woning. Om nu het zekere voor het onzekere te nemen, heeft de gemeente bij 11 zilverlindes (tilia tomentosa) in de straat een stabiliteitsproef uit laten voeren. Bij die proef is de windbelasting nagebootst en werd de reactie van de boom hierop gemeten. De bomen blijken in mindere conditie dan zij lijken.

Drie bomen zijn met spoed gekapt. Voor een andere boom wordt een kapaanvraag gedaan omdat deze binnen een half jaar geveld moet worden. Bij vier bomen kijkt de gemeente of ze stabieler gemaakt kunnen worden door bijvoorbeeld de boomkroon een stuk kleiner te maken. De overige bomen hebben de stabiliteitsproef met glans doorstaan.