Nieuwjaarstoespraak burgemeester Annemiek Jetten

06-01-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Op zaterdag 5 januari ontving het college van burgemeester en wethouders tijdens de Nieuwjaarsreceptie op het Stadhuis traditioneel de inwoners van Vlaardingen. Daar sprak burgemeester Annemiek Jetten de Nieuwjaarstoespraak uit die we hier integraal plaatsen. Jetten haalde daarin ook nadrukkelijk de 'perikelen' rondom de vreugdevuren en de noodverordening aan.


,,Wat fijn dat u hier allemaal bent! Een nieuw jaar met elkaar inluiden vind ik  belangrijk! Het is goed stil te staan bij een jaarovergang, te zien wat geweest is, te kijken naar wat komt en stil te staan bij het heden.

Dit jaar hadden we een bewogen jaarwisseling. De teleurstelling dat de vreugdevuren niet konden doorgaan was voor sommigen groot. Het college begreep en begrijpt dat goed. In de afweging van alle betrokken belangen hebben we  consequent gekozen voor de veiligheid van alle inwoners, jong en oud en bezoekers van Vlaardingen.

Er zijn situaties geweest waarop de politie, brandweer en medewerkers van de gemeente moesten ingrijpen om mensen nog eens te wijzen op de gemaakte afspraken. Ook hebben er ongeregeldheden plaatsgevonden waar door snel en gericht optreden door toezichthouders en hulpverleners ernstige ongelukken konden worden voorkomen.

Het moet mij van het hart dat het mij heeft getroffen hoe ongenuanceerd er door sommigen op de sociale media is huisgehouden. Het op deze wijze te kijk zetten van medewerkers en bestuurders die gewoon hun werk doen en werken in het belang van onze stad, was in bepaalde situaties echt onacceptabel. Ik hoop oprecht dat degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt zich realiseren dat ook zij voor hun eigen veiligheid wel eens een beroep moeten doen op de instanties en functionarissen die ze zo negatief hebben weggezet. Laten we hopen dat zij inzien dat het zijn van hulpverlener, politiemens of bestuurder ook zonder alle negatieve publiciteit al intensief genoeg is.

Wij hebben het uiteindelijk over de veiligheid die van ons allemaal is, van alle Vlaardingers. En voor die veiligheid kun je natuurlijk niet alleen naar de overheid wijzen. Ik hoop dat we in de toekomst genuanceerder kunnen omgaan met verantwoordelijkheden die ons allen aangaan.

Heel verdrietig was de grote brand aan de Insulindesingel, wat toch wel heel naar is voor alle betrokkenen. Een akelig begin van het nieuwe jaar. Vanaf hier ook veel sterkte aan alle betrokkenen toegewenst.

Vandaag kijken we zoals gezegd ook terug op 2018. Vele mooie momenten zijn te noemen en de herdenking van de slag bij Vlaardingen uit 1018 vormt daarin een  belangrijk onderdeel. Ik ben ook blij dat de ridder naast mij ons weer in die sfeer terugbrengt. Welkom voor u ridder!  

De herdenking was een groot succes en het was fantastisch om te zien hoe jong en oud genoten van alle vele activiteiten die werden georganiseerd in het kader van het feestjaar 2018. Ook hoe er door alle betrokkenen werd samengewerkt, voorafgaand, tijdens en na het feest. Vlaardingen heeft zich lokaal en internationaal op de kaart gezet als een actieve, saamhorige stad die op professionele manier een belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis heeft gemarkeerd.

Ik ben op dit moment niet alleen geflankeerd door een ridder uit 1018, maar naast mij staat ook de robot. Een verwijzing naar de toekomst, naar 3018 . Een warm welkom ook voor jou robot!
Het thema van deze bijeenkomst is 3018. Misschien wat ambitieus om zover vooruit te kijken, maar wat zou ik graag vast even in die toekomst willen kijken. Om te zien hoe ver wij dan zijn in Vlaardingen met het werken aan duurzaamheid in de stad en de natuur. U kunt zich over de ideeën voor de verre toekomst laten informeren bij allerlei stands. Dat stemt zeker positief!

Iets dichterbij in de toekomst is dat we in 2019 beginnen met de plannen voor de viering van 750 jaar stadsrechten in 2023. In september van dit jaar worden er weer activiteiten georganiseerd, ook al zijn die kleinschaliger dan afgelopen jaar. Er wordt gedacht aan een riddertoernooi in het Hof en aan een optocht van het Hof naar de Markt. Ook komen er allerlei activiteiten rond de Markt. Verder werken we dit jaar ook door aan het blijvend herdenken van de Slag bij Vlaardingen. Ik hoop dat deze activiteiten op net zoveel belangstelling kunnen rekenen als in het afgelopen jaar.

In het heden staan we stil bij 70 jaar mensenrechten, vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben alle leden van de Verenigde Naties zich verbonden. Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede. Eén van de onderdelen van de verklaring is dat iedereen recht heeft op leven, vrijheid en veiligheid. Daar sta ik zeker voor als burgemeester van Vlaardingen. Vlaardingen hecht als Geuzenstad veel waarde aan mensenrechten. Ik ben blij dat wij in Vlaardingen als mens vanuit ieders perspectief mogen zijn wie we zijn. Een wens van velen onder u.

Tot slot nodig ik u allen uit om als inwoner van Vlaardingen in het komende jaar met ons mee te denken met een succesvolle en toekomstbestendige stadsvisie. Inbreng van iedereen is van grote waarde! Uiteindelijk gaat die stadsvisie voor het grootste deel om ons menselijk kapitaal: hoe gaan wij met elkaar om? En hoe maken wij als Vlaardingers samen van Vlaardingen een mooie toekomstbestendige stad? Ik ben benieuwd naar ieders inbreng.

Graag sluit ik af met u allen een zeer positief, gezond en geweldig 2019 toe te wensen!

Dank voor uw aandacht!''Gerelateerd