Naar de Gezondheids-Kolonie

11-06-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 11 juni 1909: Naar de Gezondheids-Kolonie.

Heel wat armlastige Vlaardingse kinderen zijn in de vooroorlogse jaren naar Gezondheids-Koloniën zoals het Liesbos in Etten gestuurd om aan te sterken. Ze kwamen er vrijwel altijd ook daadwerkelijk aangesterkt en wat kilo's zwaarder weer vandaan. 

In het tiende jaarverslag der Vereeniging voor Gezondheids-Koloniën over 1908 lezen we het volgende: De gewichtstoename van de 24 kinderen, die naar 't Liesbosch gezonden werden, varieerde tusschen 2 en 7 pond, die van de zeven kinderen, welke te Egmond waren, tusschen 1 en 4 pond. Geen enkel kind, nóch te Liesbosch, nóch te Egmond, dat niet in gewicht was vooruitgegaan.

Eens maakten de kinderen te Liesbosch een rijtoer en daar er twee jarig waren in den kolonie-tijd, hadden zij nog twee feestelijke dagen, waarop de geleiders het hun zoo prettig mogelijk maakten. In Egmond genoten zij iederen dag van de heerlijke zeelucht en 't mooie strand, waarop zij naar hartelust konden spelen. Het weder was over 't algemeen prachtig, zeodat de stemming onder de kinderen, zoowel in 't bosch als aan zee, steeds vroolijk en tevreden was. 

Zooals gewoonlijk werd aan alle kinderen na terugkomst drie maanden lang iederen dag melk verstrekt door de dames aan de Gezondheids-Kolonie verbonden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date