Mormonen in Vlaardingen

13-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 13 februari 1909: Mormonen in Vlaardingen. 

In het voormalig café 'Het Scheepje', thans ingericht tot het houden van godsdienstoefeningen, had woensdagavond de eerste bijeenkomst der Mormonen plaats. Het aantal bezoekers was enorm, zoo zelfs dat velen buiten moesten blijven. De bijeenkomst werd geopend met het zingen van een psalmvers en het uitspreken van een gebed. Als sprekers traden op de heeren: W. J. De Brij en F. Tadje, zendelingen uit Amerika. 

Doel en beteekenis van deze leer werd breedvoerig uiteengezet en komt ongeveer hierop neer, dat naar hun meening alleen deze leerstelling is overeenkomstig Gods wil, welke is zooals in die der eerste Christengemeenten. Apostelen en zendelingen, mannen geïnspireerd en bezield door den Heiligen Geest, daardoor bekwaam gemaakt door oplegging der handen genezingen tot stand te brengen. Ook den doop wenschen zij te verrichten zooals in die dagen, door onderdompeling. 

Met den gloed der overtuiging werd door beide sprekers gepleit, voor wat zij den waren godsdienst noemden. Tal van uitspraken uit de bijbelsche geschriften werden ter motiveering daarvan aangehaald en uit de toelichting van een en ander bleek onder andere dat niemand hunner voor loon z'n diensten aan deze zaak wijdt. 

Met het uitspreken van een dankgebed en het zingen van het bekende 'dat 's Heeren zegen op u daal', eindigde deze eerste bijeenkomst, welke in 't vervolg woensdag- en zondagavond geregeld zal worden voortgezet. Behoudens eenige baldadigheid van de straatjeugd, droeg deze bijeenkomst een zeer ernstig karakter, iets wat bij zulke nieuwigheden niet altijd het geval is.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date