Mogelijk nieuwe locatie Zonnehuisgroep Vlaardingen aan Marathonweg

27-03-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Dinsdag 20 maart heeft het College van B&W ingestemd met het starten van onderhandeling met Zonnehuisgroep Vlaardingen over de mogelijke verkoop van het zuidelijk deel van de grond aan de Marathonweg Noord-Zuid. Dit alles onder voorbehoud dat de gemeenteraad besluit tot de hiervoor benodigde aanpassing van de grondexploitatie.

Wanneer de onderhandelingen positief verlopen, wil Zonnehuisgroep Vlaardingen aan de Marathonweg Noord-Zuid een nieuwe locatie ontwikkelen. Dit zal een kleinschalige woon- en zorgvoorziening worden voor mensen met dementie. Daarmee ontstaat voor deze doelgroep een nieuwe en eigentijdse woonvoorziening. Nu dit collegebesluit is genomen, zal Zonnehuisgroep Vlaardingen dit plan verder ontwikkelen. 

Zonnehuisgroep Vlaardingen is een integrale aanbieder van verzorging, verpleging, behandeling en dienstverlening aan voornamelijk senioren in Vlaardingen en omstreken. Uitgangspunt is met persoonsgerichte zorg op maat bijdragen aan kwaliteit van leven. Zonnehuisgroep Vlaardingen is deelnemer in de Zonnehuis Groep.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date