Moeielijkheden bij 'de Halt'

08-07-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 8 juli 1904: Moeielijkheden bij 'de Halt',

Klachten over treinreizen en wat daarbij allemaal verkeerd kan en zal gaan, zijn blijkbaar van alle tijden. Zo blijkt uit een ingezonden brief in de krant van 8 juli 1904. 

Mijnheer de Redacteur! Daar uw blad in Vlaardingen en Omstreken veelvuldig gelezen wordt, zij het mij vergund het volgende te uwer kennis te brengen, met beleefd verzoek dit in uw blad ta willen doen opnemen.

Bij het stilhouden van den trein aan den Schiedamschen Dijk (tusschen Schiedam en Vlaardingen, ook wel kortweg de Halt genoemd) gebeurt het dikwerf, dat de trein zoo ver voor het wachthuis stilhoudt, dat het niet dan met de grootste moeite, vooral voor dames, mogelijk is zich uit den trein te verwijderen, daar toch de onderste trede van den wagon circa 1 meter van den beganen grond verwijderd is. 

Het instappen gaat hierdoor nog met grooter moeielijkheden gepaard, daar dames en kinderen zich eerst op de knieën op de onderste trede moeten leggen, ten einde zich in den wagon te kunnen ophalen. Beleefd verzoek van schrijver dezes is, de trein zoo ver te laten doorrijden, dat het in- en uitstappen niet met dergelijke moeielijkheden gepaard gaat.

Indien de Spoorweg-Maatschappij aan dit verzoek voldoet, zal zij zeer zeker een reeds sedert langen tijd bestaand ongerief doen ophouden. Bij voorbaat beleefden dank voor de plaatsing...Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date