Minister: Vlaardingen kan compensatie 'foutje' van €60.000 vergeten

25-07-2021 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Een fout van €60.000. Dat is de samenvatting van het niet op tijd indienen door de gemeente van een aanvraag voor de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Met deze regeling zou de huur gecompenseerd worden die, vanwege corona, kwijtgescholden werd aan de amateursportverenigingen.

De gemeente reageerde eerder in mei met een persbericht en een raadsmemo: ,,Tot onze spijt is het niet gelukt de aanvraag tijdig in te dienen, vanwege een menselijke fout. Om een dergelijke fout in de toekomst uit te sluiten zal vanaf heden het 4-ogenprincipe gelden voor het halen van deadlines voor dergelijke aanvragen.’’ Dat 4-ogenprincipe is een andere term voor ‘misschien is het beter dat bij dit soort bedragen iemand niet in zijn of haar eentje handelt. En kunnen we beter een tweede persoon laten controleren of het wel goed gaat’.

Het totaal aan kwijtgescholden huur is €150.000 waarvan het Rijk via de aanvraag €60.000 voor haar rekening neemt. Of zou nemen.

Afgelopen maand werd er nog een poging gedaan bij verantwoordelijk minister Tamara van Ark om toch nog het geld ‘los te peuteren’. Coulance, mevrouw de minister! Maar die ging daarin niet mee, zo maakte de gemeente afgelopen week bekend. Ze wil geen precedent scheppen voor andere aanvragers. En eerlijk is eerlijk, het ging er niet om dat je tussen 12 en 13 uur op dinsdag die aanvraag had moeten doen, welnee, daar was genoeg tijd voor.

Afgelopen week ontving wethouder Jacky Silos nog oud Vlaardings topambtenaar Abigail Norville, die het inmiddels in korte tijd ver heeft geschopt en nu plaatsvervangend secretaris generaal is op het ministerie van VWS: Volksgezondheid, Welzijn en, jawel, Sport! De één na hoogste ambtenaar aldaar. De twee spraken vooral over hoe de gemeente zelf nog meer diversiteit in het stadhuis kan aanbrengen, maar tot een algeheel pardon voor de gemaakte subsidiefout leidde het blijkbaar niet.  

Het college heeft er nu voor gekozen om de gederfde huurinkomsten niet alsnog te innen bij zowel de buiten- als binnensportverenigingen en dat vier organisaties alsnog tegemoet worden gekomen vanuit de gemeente Vlaardingen door €56.492,24 vanuit het programma sport 2021 beschikbaar te stellen. Dat klinkt mooi, maar is toch ook wel een beetje een ‘sigaar uit eigen doos’; dat bedrag wordt namelijk in mindering gebracht op het budget van sport- en beweegbeleid en subsidies sport.

Raadslid Nol Kloosterman van het AOV heeft er al vragen over gesteld, waarvan de belangrijkste is ‘of het feitelijk niet een besluit van de gemeenteraad is om dit geld op deze manier uit te geven?’.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date