Minima de klos: geen kwijtschelding belasting

20-11-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Het Hoogheemraadschap Delfland heeft gisteren besloten in 2017 te stoppen met de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima. Volgend jaar wordt deze met 50 % afgebouwd en in 2017vervalt deze dus helemaal.

Ieder huishouden in Vlaardingen betaalt jaarlijks belasting aan de gemeente en aan het Hoogheemraadschap. De Regionale Belastinggroep (RBG) int dit voor deze instanties bij de inwoners via één rekening.  Aan het Hoogheemraadschap Delfland betaalt ieder huishouden Waterschapsbelasting, Watersysteemheffing en Zuiveringsheffing. Wie onder een bepaalde inkomensgrens zat kon tot nu toe kwijtschelding aanvragen een deel van het totaalbedrag, maar dat is grotendeels voorbij de komende jaren. Het Hoogheemraadschap verklaart hier zelf het volgende over: ,,Delfland wil het kwijtscheldingbeleid betaalbaar houden voor de toekomst door de regeling te versoberen. Om die reden wordt de mogelijkheid om voor kwijtschelding van de zuiveringsheffing in aanmerking te komen in twee jaar afgebouwd. Zo kan Delfland de kwijtschelding van de watersysteemheffing veilig stellen. Wat voorheen werd kwijtgescholden, komt nu in mindering op het tarief’’.

Het staat er wat onduidelijk, maar in het kort komt er op neer dat iedereen feitelijk meer gaat betalen; er vindt een kleine verhoging plaats van de Watersysteemheffing met 1,5 % en degenen die kwijtschelding kregen van de Zuiveringsheffing gaan dit nu wel betalen. Het tarief in 2016 bedraagt hiervoor €94,45 per vervuilingseenheid. Een alleenstaande betaalt in 2016 €47 euro en een meerpersoonshuishouden €141,67.

Een hard gelag dus voor wie nu nauwelijks of niet kan rondkomen. In de praktijk betekent dit naar verwachting dat er meer belastingaanslagen mogelijk oninbaar zijn en dat er een groter beroep wordt gedaan op de gemeente Vlaardingen door mensen met een inkomen tot 110 % van het vastgesteld sociaal minimum. Het protest van de gisteren naar de vergadering afgereisde wethouder Arnout Hoekstra heeft niet geholpen. Hoekstra zal nu, als wethouder van Financiën, zelf de balans op moeten maken van wat dat betekent voor de huidige Begroting en het toekomstige ‘huishoudboekje’  van de gemeente.Gerelateerd