Met PlusWonen blijft het ‘verzorgingshuis’ bestaan

15-02-2018 Nieuws Kor Kegel

VLAARDINGEN/SCHIEDAM – Het hoeft niet eens zo lang te duren voordat heel Nederland beseft dat in Schiedam en Vlaardingen de oplossing is gevonden voor de lacune die ontstond nadat de regering een einde maakte aan de verzorgingshuizen! Een prachtige variant op het verzorgingshuis is gevonden door het anders te organiseren, met een even effectieve hulp en zorg van bewoners, met minder bureaucratie en met een hogere welzijnsbeleving van de doelgroep: de bewoners! PlusWonen heet het. De nieuwe variant van het verzorgingshuis. Het concept is uitgevonden door de Frankelandgroep in nauwe samenwerking met de gemeenten Schiedam en Vlaardingen en ROGplus.

“PlusWonen biedt niet alleen een alternatief voor het vroegere verzorgingshuis, maar het is er zelfs goed mee vergelijkbaar”, zegt Ben de Koning, bestuurder van de Frankelandgroep. “De zelfstandige huurders krijgen extra ondersteuning, zoals individuele begeleiding, hulp bij het huishouden en ondersteuning bij maaltijden. Daarnaast worden de huurders allerlei activiteiten aangeboden, die bijdragen aan sociale contacten, beweging en ontspanning.”

In Vlaardingen gaat het om honderd appartementen in het voormalige verzorgingshuis Vaartland. In Schiedam gaat het niet alleen om honderd woningen binnen de aan Frankeland grenzende Liduinahof, maar ook om vijftig woningen in het aan Harg-Spaland grenzende wooncomplex Groenzicht.
De bewoners beoordelen hun leefplezier met een negen. Dat is liefst twee punten meer dan voorheen. Halverwege 2016 was PlusWonen een probeersel. Een experiment. De resultaten overtroffen ieders verwachtingen. Daarom wordt het definitief doorgezet. In de Liduinahof werden maandag handtekeningen gezet door de Vlaardingse wethouder Cees Oosterom, de Schiedamse wethouder Patricia van Aaken, ROGplus-vertegenwoordiger Che Jansen en uiteraard Ben de Koning.

ROGplus is de uitvoerder van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en zorgt voor professionele ondersteuning en zorg voor chronisch zieken en mensen die een verstandelijjke of psychische beperking hebben. Che Jansen is manager Projecten & Contracten bij ROGplus: “Wij zijn ervan overtuigd dat ouderen, die daar behoefte aan hebben, beter bij elkaar kunnen wonen in een voorziening als PlusWonen. Bewoners hebben meer sociale contacten en de zorg en ondersteuning zijn veel efficiënter te organiseren dan bij ouderen die verspreid in de wijk wonen.”

ROGplus financiert de ondersteuning met een vast bedrag per maand voor iedere huurder die meedoet – en dat doen ze allemaal! De Frankelandgroep heeft binnen dit bedrag de mogelijkheid om per huurder de benodigde ondersteuning te regelen. De huurders betalen slechts een kleine eigen bijdrage.
Voor de gemeenten is het voordeel dat een oplossing wordt aangereikt voor een groep oudere burgers die niet meer verantwoord zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen, maar ook nog niet in aanmerking komen voor verblijf in een verpleeghuis. De ouderen lopen minder risico op ziekenhuis- of crisisopname en ze doen ook minder beroep op regionale vervoersvoorzieningen, omdat ze het thuis of dicht bij huis beter naar hun zin hebben gekregen.

De verantwoordelijke wethouders zijn blij met PlusWonen, want tegen een aanvaardbare prijs zijn de gemeenten een prachtige voorziening rijker voor hun kwetsbare oudere burgers. Patricia van Aaken: “Ik vind het fijn om van alle kanten te horen dat PlusWonen werkt.” Haar Vlaardingse collega Cees Oosterom is zeer stellig: “Hierdoor is Vaartland feitelijk behouden voor Vlaardingen!” Che Jansen: “We hebben het in goed onderling vertrouwen samen ontwikkeld. En het werkt!” Ben De Koning: “Als Frankelandgroep kunnen we doen waar we goed in zijn: zorg en diensten verlenen. Dit project kent louter winnaars!”Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date