Meer huurachterstand, minder huisuitzettingen

18-02-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – In januari uitte de SP in een aantal vragen haar ongerustheid over de huurverhogingen, zowel de meest recente als de dit jaar komende huurverhoging. De SP verwees daarbij naar negatieve effecten van de verhuurdersheffing, ingezet door VVD minister Blok, en bedoeld om de staatskas aan te vullen. De extra afdracht door woningcorporaties zorgt er in veel gevallen voor dat er minder geïnvesteerd kan worden in sociale huurwoningen en dat er extra huur wordt doorberekend aan huurders. De vraag is of dit tot meer huurachterstand leidt en ook tot meer huisuitzettingen. Gisteren werden de cijfers voor Vlaardingen bekend gemaakt door het college.

Meer huurders met betalingsachterstand 

Op 31 december 2013 bleken er 1218 huurders een huurachterstand te hebben en op 31 december 2014 was dit aantal gegroeid naar 1255.  De bedragen die hiermee gemoeid waren, waren respectievelijk ruim € 1,4 miljoen in 2013 tegenover € 1,5 miljoen in 2014. Van deze huurders is er met 1065 van hen een betalingsregeling getroffen, maar dit is inclusief die gevallen waarin een deurwaarder is ingeschakeld.  De woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking zijn daarbij zelf ook geld ‘kwijt’ aan het treffen van een betalingsregeling: de kosten hiervoor bedroegen in 2014 € 275.000 voor beide corporaties. 

Daling huisuitzettingen 

In 2013 hebben er 95 huisuitzettingen plaatsgevonden tegen 86 in 2014: een daling dus, waarbij aangetekend moet worden dat in 65 % van die gevallen de bewoners voor uitzetting al vertrokken zijn. In veel gevallen wordt geen adres achtergelaten. De gemeente en de woningcorporaties werken wel nauw samen in een project om het aantal uitzettingen te beperken maar onduidelijk is of de daling hiermee samenhangt. 

In 2015 zullen Waterweg Wonen en Samenwerking gezamenlijk weer € 7,8 miljoen extra moeten afdragen als verhuurdersheffing. Hoeveel hiervan doorberekend gaat worden aan hun huurders is nog onbekend.

 Gerelateerd