Marathonweg: Boulevard van verbroken beloftes

26-12-2019 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

In maart 2018 vonden de partijen elkaar nog in het bedenken van oplossingen voor de Marathonweg

VLAARDINGEN – Het is niet zo lang geleden dat er gesproken werd over overkappen of ondertunnelen van de Marathonweg. Een deel ervan verleggen was ook een idee, en behoorde zelfs tot één van de twee varianten die in februari 2019 aan bewoners en ondernemers werden voorgelegd. Die waren het samen eens over de duurste variant, die de meeste waarborgen had voor een beter omgevingsmilieu en een betere bereikbaarheid voor het industriegebied bij onder meer de Koggehaven. Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was er zelfs nog een behoorlijk aantal politici uit Vlaardingen, Maassluis en de Provincie bij elkaar om met vertegenwoordigers van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg te praten over maatregelen. Maar ja, in verkiezingstijd gelden nu eenmaal andere ‘wetten’.

Met de Marathonweg gaat er in ieder geval nog wel wat gebeuren, maar het lijken lapmiddelen voor een betere doorstroming en het leefmilieu wordt er qua uitstoot van CO2 en fijnstof niet beter van. Afgelopen week bracht het college hierover een raadsmemo uit waarin ze dat zelf toegaf. De hoop van het college is wat dat betreft gericht op de ontwikkeling van schonere auto’s. Over het instellen van een milieuzone, met verplicht schonere vrachtwagens wil het college al helemaal geen uitspraak doen. Eerder kaartte GroenLinks dit aan in september 2017 , samen met D66 en ONS Vlaardingen en D66 nam het ook nog eens op in haar verkiezingsprogramma  Zowel D66 als GroenLinks heeft een wethouder in het college, dat zwijgt over milieuzones.

Wat er wel komt? Een betere afstelling van de huidige verkeerslichten, en nieuwe intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI) als daar geld voor is. Verkeerslichten bij het kruispunt met de Marnixlaan en meer opstelstroken zodat er meer verkeer bij de kruispunten afgewikkeld kan worden. Misschien ook nog een geluidsscherm aan de kant van de Floreslaan. Ondertussen verstrekt de Provincie steeds weer meer vergunningen voor uitbreiding van bedrijfsactiviteiten en het aantal bedrijven op de Vlaardingse bedrijventerreinen en worden er ook steeds meer woningen gebouwd in en aan de Rivierzone, waardoor de Marathonweg naar verwachting alleen maar drukker wordt.Gerelateerd