‘Geen stinkbassins bij Westwijk’

22-06-2021 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN -  De afvalwaterzuivering aan de dijk richting Maassluis, ter hoogte van de twee windmolens, is aan vernieuwing toe. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil deze afvalwaterzuivering De Groote Lucht graag verplaatsen naar het bedrijventerrein Vergulde Hand West. Dat zegt misschien niet iedereen wat, maar dat is tegen de Westwijk aan. Een ‘voorkeursvariant’ waar de gemeente Vlaardingen op tegen is.

Vandaag bracht het college van burgemeester en wethouders een memo uit, bedoeld voor de gemeenteraad. ,,Het college vindt verplaatsen niet in het belang van Vlaardingen’’, aldus het memo. ,,Vergulde Hand West is bedoeld voor de vestiging van schone en duurzame bedrijven die werkgelegenheid voor Vlaardingen leveren. Door het verplaatsen van bedrijven vanuit de Rivierzone naar Vergulde Hand West kan in Vlaardingen ruimte gemaakt worden voor nieuwe ontwikkelingen. Een AWZI kan daar een belemmering voor zijn’’.

Tenslotte meldt het college dat een nieuwe AWZI op de Vergulde Hand West dichter bij de bestaande woningen in de Westwijk ligt, waardoor de kans op overlast toeneemt. Dat is een omschrijving die niet helemaal, of helemaal niet eigenlijk, recht doet aan wat je op zeker kunt verwachten. Wie richting Maassluis rijdt langs De Groote Lucht weet dat het er regelmatig stinkt. Als de wind dan ‘een beetje verkeerd staat’ dan vergaat je de eetlust straks in de West. Ironisch is dan ook dat de afvalwaterzuivering zo ongeveer ter hoogte van het Voedselbos aan de rand van de Westwijk moet verrijzen.

 Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date