‘Bomenkap Oeverbos onacceptabel’

20-02-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Recreatieschap Midden-Delfland is begonnen met het kappen van bomen in het Oeverbos ten behoeve van de  aanleg van de  Blankenburgtunnel, nog voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in de beroepsprocedure die tegen de Blankenburgtunnel loopt. Rijkswaterstaat beweert dat de kap plaatsvindt vanwege ‘de herinrichting van het recreatiegebied’. ,,Maar de volledige kaalslag ter hoogte van het beoogde Blankenburgtracé valt onmogelijk te duiden met een herinrichting van het recreatiegebied’’, vindt de actiegroep A4 met Vaart.

Op dit moment buigt de Raad van State zich over het Tracébesluit van minister Schultz aangaande de Blankenburgtunnel. ,,VVD-minister Schultz lijkt met de massale bomenkap een voorschot te nemen op de uitspraak van het hoogste rechtscollege.’’ De stichting A4-met vaart vindt de premature kap van een bepalend natuurgebied onacceptabel. De voorbereidingen rond de Blankenburgverbinding zijn inmiddels in volle gang. De stichting ‘A4-met vaart’ vindt deze voortijdige werkzaamheden van Rijkswaterstaat ‘stuitend’. ,,Zoals bekend zijn ook de verkeersprognoses waarop het hele plan gestoeld is sterk gewijzigd. Nut en noodzaak van de Blankenburgtunnel zijn hierdoor op z’n minst als twijfelachtig te kwalificeren.  Het oordeel daarover van de Raad van State zou ten minste afgewacht moeten worden’’, meent A4 met Vaart.

,,Tijdens de behandeling van de beroepschriften op 13 december 2016, ingediend door diverse belanghebbenden en milieuorganisaties, is duidelijk geworden dat de keuze voor de Blankenburgtunnel  voorafgaand aan de inspraakrondes al beklonken was. Er was geen ruimte meer voor belangenafweging van alternatieve varianten zoals de Oranjetunnel. Hoewel een tunnel zonder kanteldijk een redelijk alternatief was, heeft Rijkswaterstaat tijdens de inspraakrondes ten onrechte  gesteld dat de Blankenburgtunnel niet zonder kanteldijk kon worden aangelegd. De Raad van State heeft kritische vragen gesteld over dit onzorgvuldige verloop van de procedure. Het is zeer de vraag of de belangenafweging voor de keuze van de Blankenburgtunnel op de juiste wijze heeft plaatsgevonden.’’

De stichting A4-met vaart heeft haar hoop gevestigd op de Raad van State. ,,De nodeloze vernietiging van het eeuwenoude cultuurlandschap ‘De Zuidbuurt’, onderdeel van het prachtige Midden-Delfland moet worden voorkomen. Een zeer onzorgvuldige procedure kan niet ten grondslag liggen aan onomkeerbare stappen, die natuur- en leefmilieu onnodig aantasten.’’Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date