Kinderen op zee

16-04-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 16 april 1909: Kinderen op zee.

Vanuit het onderwijs wordt er bij de Vlaardingse reeders op aangedrongen kinderen van twaalf jaar niet te laten aanmonsteren op de schepen. Verder dan een verzoek komt het niet, de arbeidswet laat het in 1909 namelijk gewoon toe. 

,,Het komt voor dat jongens, die den leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, maar nog niet aan de Leerplichtwet hebben voldaan, worden aangemonsterd voor de haringvisscherij. De Arbeidswet laat dit toe. De afdeeling Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht  van Volksonderwijs is echter overtuigd, dat bedoelde jongens hierdoor worden geschaad in ontwikkeling. Ook gebeurt het, dat kinderen een reis meemaken en zoodoende eenige dagen — soms zelfs weken — zijn verstoken van onderwijs. Beleefd dringt de afdeeling voormeld er bij u op aan, uw invloed aan te wendlen om het kwaad dat in beide gevallen wordt gesticht te voorkomen.''Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date