KFC komt naar Vijfsluizen

12-12-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De fastfoodrestaurantketen KFC zal zich naar verwachting op korte termijn vestigen bij Vijfsluizen. Het college van B&W is van plan om een perceel grond aan de Schiedamsedijk te verkopen aan KFC Real Estate BV. De gemeenteraad kan nog wel haar wensen en bedenkingen, ofwel voors en tegens, kenbaar te maken.

Het college stelt de raad ook voor budget beschikbaar te stellen voor het realiseren van een carpoolplaats. De (potentiele) koper van het grondperceel wil een restaurant met drive-through en reclamemast realiseren.

In 2015 zijn omgevingsvergunningen aangevraagd en verleend voor de bouw van het KFC-restaurant en voor de nieuwe carpoolplaats ten westen van het Cincinnati-gebouw. Daartegen is beroep aangetekend bij de Rechtbank Rotterdam door een groep ondernemers. Op 6 oktober 2017 heeft de Rechtbank beslist dat beide vergunningen in stand blijven. Tot 17 november 2017 bestond de mogelijkheid voor hoger beroep bij de Raad van State. Daarvan is geen gebruik gemaakt. Eén van de eerder aangevoerde argumenten was dat met de bouw van het KFC restaurant het zicht op het monumentale Cincinnati-gebouw ontsierd zou worden.


Gerelateerd